Høyre står fast ved at de ikke vil ha wirerekkverk

Vi har tidligere fortalt om et oppslag på nettstedet til Personskadeforbundet (tidligere Landsforeningen for trafikkskadde) der Øyvind Halleraker ble sitert på at man bør gi grønt lys for gjeninnføring av wirerekkverk. Vi fortalte også at vi hadde sendt en epost til Øyvind Halleraker og spurte om det medfører riktighet at Høyre har skiftet standpunkt. For sikkerhets skyld sendte vi også med NMCUs høringssvar i wirerekkverkssaken.

Det tok litt tid, men i sitt svar til NMCU sier Halleraker følgende: ”Det som skulle vært formidlet til dere er følgende fra min side som partiets transportpolitiske talsmann: Jeg har aldri uttalt noe om dette noe annet sted enn i en generell trafikksikringsdebatt her på Stortinget. Da hadde jeg en kort kommentar som var begrunnet i ulikt syn blant viktige berørte organisasjoner. Dette er også tolket dit hen at også NMCU var på glid, selv om jeg må understreke at jeg aldri selv har hørt det fra dere. Spørsmålet om å foreta en ny vurdering var luftet på denne bakgrunn. Jeg kan imidlertid forsikre alle medlemmer av NMCU at hverken jeg eller Høyre vil gå videre på denne saken slik dere nå har presisert deres syn. Jeg vil heller aldri medvirke til å innføre et kontroversielt tiltak som en såpass betydelig og seriøs organisasjon går imot. Det tjener ikke vårt felles anliggende om å arbeide for færre tragiske dødsulykker på våre veier.Håper dette var avklarende og at vi fortsatt kan ha et godt og givende samarbeid med trafikksikkerhet som hovedmål. Lykke til videre i viktig arbeid.”

Klarere kan det ikke sies! Høyre har ikke har skiftet kurs, men står fast på sitt opprinnelige standpunkt om at wire ikke bør brukes i Norge, av hensyn til motorsyklistenes sikkerhet. Hallerakers avklaring kommer vel ikke som noen stor overraskelse. Høyre er jo et seriøst politisk parti som legger fakta til grunn for sine standpunkter. Og da vil det være underlig om partiet plutselig skulle gå inn for bruk av wirerekkvek når NMCU har dokumentert at det finnes likeverdige alternativer som er mindre farlig for motorsyklister og som ikke koster mer når også vedlikeholdskostnadene tas med i regnestykket.

Dette er vel dokumentert i NMCUs høringssvar, som konkluderer med at wire og motorsykkel er en farlig kombinasjon og at gjeninnføring av wirerekkverk ikke vil gi noen gevinster, verken økonomisk, praktisk eller trafikksikkerhetsmessig. 

Med oppslaget på sin webside har nok Personskadeforbundet overtolket Øyvind Halleraker. Oppslaget gir et helt galt inntrykk av Høyres standpunkt og vi har derfor sendt en epost til Personskadeforbundet og bedt om at oppslaget fjernes, slik at publikum ikke blir forvirret.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.