Heldigvis fikk vi rett

NMCU ble faktisk litt overrasket over den ekstremt korte horisonten og den litt aggressive tonen i henvendelsene fra media. Vi fikk en sterk følelse av at vi motorsyklister på grunnlag av en nokså uforklarlig ulykkestopp i juli burde gå i skammekroken og ikke komme ut før vi hadde forstått at "nå må vel denne galskapen ta slutt".

 

Og når NMCU i tillegg ble innkalt til møte med Vegdirektøren og hans stab for å diskutere den "voldsomme økningen i MC-ulykkene" ble vi litt forskrekket. Heldigvis er Vegdirektøren og hans rådgivere kompetente fagpersoner, så utav dette møtet kom det en fornuftige, felles pressemelding.

 

Det ville ha vært MC-faglig uforsvarlig av NMCU å i det hele forsøke å gi en forklaring på den underlige ulykkestoppen i juli, så vi valgte derfor å ikke gi noen kommentarer utover at det ikke gikk an å trekke bastante konklusjoner av ulykkesutviklingen i én måned.

 

Nå foreligger offisielle ulykkestall fram til 1. september. Når vi sammenlikner antall drepte i perioden 1. januar til 1. september i år med samme periode i fjor er antall drepte på MC helt likt - nemlig 23 personer. Så faktum er at det IKKE har vært en "voldsom øking" i MC-ulykkene. Det har faktisk ikke vært en øking i det hele tatt. Og samtidig vet vi at ulykkestallene for MC i 2009 var lavere enn i 2008.

 

Situasjonen for de etterlatte etter de 23 drepte motorsyklistene er selvfølgelig forferdelig, men vi motorsyklister vet jo at motorsykkelkjøring ikke er risikofritt - og aldri kan bli det ...


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.