Hele sentralstyret gjenvalgt

NMCUs sentralstyre for 2014/2015: (f.v.) Bente Irene Finseth, Liv Hermann, leder Tor Arne Ljunggren, Tove Hundseth, Erik Eriksson og Bjørn VigenNMCUs sentralstyre for 2014/2015: (f.v.) Bente Irene Finseth, Liv Hermann, leder Tor Arne Ljunggren, Tove Hundseth, Erik Eriksson og Bjørn VigenLørdag 6. september ønsket leder Tor Arne Ljunggren velkommen til NMCUs 42. årsmøte. Denne gangen i Stjørdal, med Stjørdal MC som vertskap. Dyktige Hans Vestre ble valgt til møteleder og han tok oss gjennom den omfattende dagsorden på bare tre timer. Tor Arne Ljunggren la fram en årsberetning som vitnet om stor aktivitet, særlig på det MC-politiske området. Kasserer, Bente-Irene Finseth, presenterte et årsregnskap som viste et lite overskudd på 122 000 kroner.

Alle innkomne forslag til endringer i NMCUs vedtekter ble vedtatt, hvilket betyr at Kretskonferansen nå har fått formell forslagsrett til Virksomhetsplanen, at det er avsatt en egen pott til prosjektmidler til kretsene og at kretsene kan be sentralstyret peke ut to fylkesrepresentanter dersom kretsårsmøtet ikke klarer å stable nytt kretsstyre på bena, slik at kretsen ikke blir lagt ned.Årsmøtet vedtok også en sterk resolusjon om Statens vegvesens manglende kontroll med sine entreprenører i drifts- og vedlikeholdskontrakter. Sentralstyrets forslag til Virksomhetsplan ble vedtatt og årsmøtet tok til etterretning av det ikke har kommet inn noen søkere til Norgestreff 2016. Kontingenten forble uforandret.

Valgkomiteens leder, Kari-Anne Søreng, la fram et forslag til nytt sentralstyre og ny valgkomité med gjenvalg av alle som var på valg. Det var ingen benkeforslag og alle kandidater ble valgt ved akklamasjon. Tor Arne Ljunggren takket for tilliten og passet samtidig på å berømme Stjørdal MC som nok en gang hadde åpnet det flotte klubbhuset sitt for NMCUs årsmøte.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.