To hjul - halv avgift?

NMCU har i år fått en del spørsmål om motorsykler har halv årsavgift i forhold til bil. Ikke så merkelig når vi husker at regjeringen ved en misforståelse fjernet seg fra dette prinsippet når de satte årsavgiften for 2008. I år er vi imidlertid tilbake der vi skal være, med "to hjul - halv avgift".

 

Regnestykket er som følger:

Dieselbil uten fabrikkmontert partikkelfilter:                                 kr.3.185,-

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter:         kr.2.740,-

Sum:                                                                                      kr.5.925,-

Minus personskadeavgift: kr.390,- X 2:                                       kr.   780,-

Sum:                                                                                      kr.5.145,-

Delt på 2:                                                                                kr.2.572,50

Delt igjen på 2:                                                                        kr.1.286,25

 

Motorsykkel:                                                                           kr.1.675,-

Minus personskadeavgift:                                                         kr.   390,-

Sum:                                                                                      kr.1.285,-

 

Regnestykket viser at vi til og med har fått kr.1,25 mindre enn halv avgift :-)


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.