Hvem skal arrangere det 50. Norgestreffet?

Vi har sjekket med de gamle guruene og alle er enige: Det første Norgestreff ble arrangert i 1966, i Sandsetdalen i Telemark, med Per Magnar Staurnes som initiativtaker. Litt telling på fingrene forteller at det 50. arrangementet dermed vil bli i 2015.

I 2014 skal vi til Bodø, men hvor skal vi i 2015? Hvem vil søke om å få ta på seg det ærefulle oppdraget å arrangere det 50. Norgestreffet i rekken? Vi oppfordrer alle klubber med en viss erfaring i å arrangere treff om å innkalle til klubbmøte og ta en seriøs diskusjon om klubben vil sende søknad til årets årsmøte i NMCU. Det er nemlig der avgjørelsen tas.

Søknaden må inneholde opplysninger om søkerklubben(e), erfaring fra tidligere arrangementer, treffsted og dato. Søknaden sendes NMCU-kontoret innen 10. august 2013. Bruk postadresse NMCU, Boks 351, 1502 Moss eller send søknaden på epost til wenche@nmcu.org Søknaden bør om mulig også inneholde utkast til program og en bekreftelse på at arrangementet forholder seg til Regelverk for Norgestreff.

Det er som sagt NMCUs årsmøte som avgjør hvem som får tildelt Norgestreffet. Derfor er det viktig at den som søker møter på årsmøtet og presenterer søknaden. Kom gjerne med en god PowerPoint presentasjon.

Resten er opp til årsmøtedeltagerne …


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.