Hvor langt kjørte du i 2008?

Gjennomsnittlig årlig kjørelengde er viktig fordi trafikksikkerhetsforskerne bruker denne for å beregne hvor farlig det er å kjøre MC. Dersom det er mange ulykker og lav gjennomsnittlig kjørelengde har motorsykkel har høy risiko. Mange ulykker men høy årlig kjørelengde betyr at risikoen ikke er fullt så høy. 

 

Derfor har NMCU hvert år bedt motorsyklistene om å sende inn oversikt over antall kjørte kilometer i forrige sesong, slik at vi har reelle kjørelengder å vise til dersom det skulle vise seg at forskernes estimater er helt på jordet.

 

For 2007-sesongen fikk vi inn svar fra 1417 motorsyklister. Den gjennomsnittlige kjørelengden for disse var 8840 km. Det kom svar fra samtlige fylker, fra motorsyklister av begge kjønn og i alle aldere. Svarene representerte alle typer sykler på markedet.

 

Også i år vil NMCU be deg være så snill å fylle ut det elektroniske spørreskjemaet, som du finner her. Jo flere av som svarer, jo mer statistisk interessant blir materialet. Vi vil som vanlig publisere resultatene litt ut på nyåret. På forhånd tusen takk!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.