Hvordan levere stoff til MC bladet

MC bladet tar gjerne imot stoff fra våre medlemmer. Har du vært på tur, har en spesiell historie eller et leserinnlegg så er du hjertelig velkommen.Selvsagt må redaksjonen ta et lite forbehold i det å bestemme om ting kommer på trykk eller ikke, men nøl ikke av den grunn.
Vi tar helst imot stoffet som word dokument med skrift Times New Roman i størrelse 12
Bilder må vi ha som vedlegg og ikke limt inn i dokumentet.
Bildene bør også være ”store” gjerne over 500 k slik at vi får en best mulig kvalitet ved trykk.
En halv til tre kvart side med tekst som word dokument, og tre bilder i tillegg dekker en hel side i MC bladet. 

Materialfrister 2016
#1 - 24. februar
#2 - 22. april
#3 - 15. juni
#4 - 9. september
#5 - 18. november


Annonsering:
MC bladet er åpent for annonsering og har konkurransedyktige priser.De som ønsker å annonsere bes ta kontakt i så god tid som mulig slik at vi kan få annonsen med i den utgivelsen som passer best.
Til NMCU registrerte klubber har vi egne prisoppsett, ta kontakt.

Eksempel på størrelser (og pris):

Hel side 18,6 x 27,3 (Pris, kr. 5700,- (Spesialpris gis ved fem påfølgende utgivelser)

Hel side utfallende 21,3 x 29,7 pluss 3mm marg

Liggende halvside 18,6 x 13,7   (Pris, kr. 3700,-)
Kvart, stående 9,2 x 13,2 

Kontakt:Bjørn M Magnussen / 908 37 374 /  mc-bladet@nmcu.org

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.