Hvorfor bli medlem?

  • NMCU-kontingenten gir medlemmene årlig fem nummer av MC-bladet, NMCU-kalenderen,  medlemsfordeler og faglig hjelp og bistand i forbrukerspørsmål. Medlemskapet koster mindre enn de fleste bruker på et oljeskift.
  • NMCU arbeider for mer rettferdige avgifter på motorsykkel. Vår oppgave er å få aksept for motorsyklistenes krav. Vi er vaktbikkje i forhold til politikerne og påpeker til stadighet at fagre ord må etterfølges av handling. Reduksjonen i årsavgiften på motorsykkel (aksjon TO HJUL - HALV AVGIFT) er et bevis på at vi lykkes med det.
  • NMCU er høringsinstans for norske veimyndigheter i saker som angår motorsykkel. Og våre standpunkter blir hørt. Bedret føreropplæring, flere øvingsområder og mer MC-vennlige rekkverk er noen av eksemplene.
  • Organisasjonen jobber særlig aktivt for å bedre førerkompetansen hos motorsyklistene. Vi mener bedret kompetanse vil gi færre ulykker og økt kjøreglede. Vegmyndighetene deler denne oppfatningen.
  • NMCU er medlem i den europeiske motorsyklistorganisasjonen FEMA (Federation of European Motorcyclists Association). Dette gir norske motorsyklister en direkte mulighet til å påvirke EUs motorsykkelpolitikk - før denne politikken automatisk blir til norsk lov gjennom EØS-avtalen.
  • NMCU har som hovedmål å snakke motorsyklistenes sak der den enkelte ikke når fram alene. Avgifter, forsikring, wirerekkverk, ombygging, dieselsøl, føreropplæring og håndtering av media er eksempler på slike saker.
  • NMCU er ikke bare en MC-politisk organisasjon. Vi prøver å være et ressurssenter for alle motorsyklister - et sted de kan ringe til for å få svar og hjelp. Medlemsservice, forbrukerhjelp og medlemsfordeler er noe av det vi kan tilby. Over 400 MC-klubber er tilsluttet NMCU. Både landsdekkende klubber og små lokale klubber ser seg tjent med å være en del av NMCU-nettverket.

Vi har god plass til deg også.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.