If mener at "gult må med i skinnbekledningen"

Dersom det er så soleklart at gule vester hadde forhindret de mange tragiske kollisjonsulykkene mellom bil og MC hadde nok NMCU gått ut med en klar anbefaling til motorsyklistene for lenge siden.

Det er riktig at bruk av kjøreutstyr med "synlige" farger noen ganger kan gi en trafikksikkerhetsgevinst. Derfor er NMCU selvfølgelig ikke mot at motorsyklister kjører med gul vest. Vi vil imidlertid at man skal være klar over at bruk av gul vest også kan ha noen negative effekter.

Det er en åpenbar fordel å bruke en regndress med fluoriserende farger på skuldre og armer når det er tåke og regn - særlig når man kjører i vassføyka på motorvei og blir tatt igjen av raskere trafikk. Det er også en fordel å ha en gul vest med reflekser under salen i fall man skulle få motorstopp på en vei med mye trafikk.  

Det må imidlertid stilles spørsmålstegn ved om det å alltid å bruke gul vest kanskje kan få MC-førerne til å føle en falsk trygghet og derfor bli sløve i forhold til egne kjørestrategier - strategier vi av erfaring vet virker:

·         Som for eksempel å søke blikkontakt med bilføreren og se etter om hjulene på bilen er i bevegelse.

·         Eller foreta fartsavpassing, innta bremseberedskap og plassere seg synlig i kjørefeltet.

·         Eller foreta sideforflytninger i forhold til faste punkter i bakgrunnen når man ser at en mulig konfliktsituasjon oppstår.

 

Dessuten kan det fort gå inflasjon i signaleffekten dersom ”alle” skal bruke gule vester for å synes bedre - fra ambulansepersonell og politi, til motorsyklister, joggere og parkeringsvakter.

 

I Norge er det påbudt å alltid kjøre med lys. Praktiske forsøk viser at lysglorien fra frontlykta alltid er det mest iøynefallende når motorsykkelen sees forfra. Lysglorien fra frontlykta ”dekker over” det som eventuelt måtte finnes av farger bak glorien.På sykler med vindskjermer og kåper vil disse uansett skjule en gul vest i den mest vanlige ulykkessituasjonen, nemlig når bilførerne ser motorsykkelen forfra eller skrått forfra. 

Dessuten er ikke lyssterke farger alltid mest synlige. Eksempler fra det militære viser at slike farger noen ganger kan ha en kamuflerende effekt, mens en mørk silhuett kan ha en iøynefallende effekt. Dette er helt avhengig av bakgrunnen objektet sees mot.

 

I et praktisk forsøk som ble gjort i Sverige 1997 viste det seg at verken fluoriserende tape eller ulike lysarrangementer gjorde at bilførerne som deltok i testen så tohjulingene bedre. Etter et innspill fra en produsent av gule vester gjennomførte også NMCU en praktisk test. Observasjonene fra dette forsøket føyer seg pent inn i rekken av tilsvarende tester: Å kjøre med gul vest øker synbarheten langt mindre enn man kanskje skulle tro.

 

TØI rapporten om ”Motorsyklers/mopeders synlighet” fra 1999 sier klart at motorsykler/motorsyklister er langt over terskelen for hva som er sansbart. Problemet er imidlertid at bilførere ikke er innstilte på å se etter oss motorsyklister.

 

Én mulig forklaring på at bilførere ikke er innstilte på å se etter mopeder og motorsykler kan være at disse, forholdsvis små kjøretøyene ikke oppleves (ubevisst) som noen trussel mot bilførerens egen sikkerhet.

 

Motorsykkelpolitiet kjører ofte med hvit motorsykkel, sort kjøredress og hvit hjelm. Ikke spesielt iøynefallende farger, men likevel blir motorsykkelpolitiet nesten alltid oppdaget. Det er antagelig fordi bilførerne er innstilte på å se etter politiets motorsykler.

 

NMCU vil uansett sterkt advare mot innføring av et påbud om å alltid å bruke gul vest når man kjører motorsykkel:

·         For det første kan påbud gjøre at motorsyklistene og mopedførerne helt feilaktig får hovedansvaret for et trafikksikkerhetsproblem som oftest er forårsaket av bilførere. Og det er et allment akseptert prinsipp at den som forårsaker et problem også har hovedansvar for å løse det.

·         For det andre frykter vi at et påbud om gule vester kan føre til at motorsyklister og mopedførere får avkorting i et forsikringsoppgjør dersom man ikke har brukt slik vest.

·         For det tredje vil et påbud skape store problemer i forhold til utenlandske motorsyklister som er på ferietur i Norge

 

Interesserte kan lese kundebrevet fra IF her


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.