Ingen rekkverksstandard for MC

Torsdag 16. juni møttes CEN’s tekniske komité (TC226) i Stockholm til sitt årlige møte. Et forslag til innføring av en ny standard for MC-vennlige rekkverk stod på agendaen, men dessverre gjorde et flertall i TC226 om standarden til en såkalt teknisk spesifikasjon. Av de fjorten landene som møtte ville bare seks land ha en slik standard. Blant disse var altså Norge.

FEMA har kjempet i mer enn 20 år for å få en rekkverksstandard som tar hensyn til motorsyklister og Aline Delhaye, generalsekretær i FEMA, som deltok på møtet er svært skuffet over CENs beslutning. Forslaget til en standard EN 1317-8 var basert på en spansk standard som har vist seg svært effektiv ved at det i Spania ikke har omkommet motorsyklister på strekninger som er utstyrt med underskinner.

Forslaget om innføring av en egen standard for MC-vennlige rekkverk kom aldri så langt som til en avstemming. I stedet valgte et flertall av de landene som møttes og gjøre om standarden til en såkalt ”teknisk spesifikasjon”. Ingen er vel helt sikre på hva man kan bruke en slik ”teknisk spesifikasjon” til…

Selv om det ikke ble noen standard vil NMCU selvfølgelig fortsette å jobbe for økt bruk av MC-vennlige rekkverksløsninger nasjonalt. NMCU og vegmyndighetene er enige om denne målsettingen, som er nedfelt både i Håndbok 245 om MC-sikkerhet og i Avtale om trafikksikkerhet mellom NMCU og Statens vegvesen. På denne bakgrunnen er det en smule ironisk at de samme vegmyndighetene nå driver en kampanje for gjeninnføring av wirerekkverk (!)

At underskinner har noe for seg ble for øvrig også bekreftet i analysen av dødsulykker på motorsykkel 2005-2009. I 34 av 153 ulykker var vegmiljøet medvirkende årsak til at skadeomfanget økte, og i halvparten av disse 34 ulykkene traff den forulykkede en rekkverksstolpe.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.