Kaskoforsikring på førerutviklingskurs - 16. april 2010

Saken ble diskutert under en workshop om opplæring i fjor høst. Rehan Ahmad sendte da en oppfordring til IF om å innkalle de største kursarrangørene til et møte for å diskutere hvilke vilkår som skal gjelde. IF tok Rehan Ahmad på ordet og på et møte i mars i år ble IF og de største kursarrangørene enige om vilkårene for at kaskoforsikring i IF skal gjelde under førerutviklingskurs på bane. Når kursene til en kursarrangør er godkjent vil NMCU merke kurset i Terminlista med logoen til IF.

  

Dersom andre forsikringsselskap stiller liknende krav vil også kurs som er godkjente av disse selskapene bli merket med selskapets logo i Terminlista.

 

Her er hva de ulike selskapene sier om kaskoforsikring på bane:

 

IF:

Fagsjef Ola Roll i IF sier: "IF vil ikke hindre motorsyklister som ønsker å videreutdanne seg i sikre omgivelser. Derfor legger IF til grunn at skade som oppstår under organisert kjøretrening med motorsykkel på bane eller annet lukket område i Norge dekkes dersom kurset er godkjent av IF". Her kan du lese kravene IF stiller til kursarrangører for at kaskoforsikring skal gjelde. Her finner du liste over IF-godkjente kurs.

 

Bilsport & MC:

Kai Gunnarsen i Bilsport & MC sier: "Vi stiller oss positive til slike kurs, og vi har ikke lagt inn begrensninger i våre vilkår, med unntak av konkurransekjøring og trening til dette. I praksis vil dette si at forsikringen ikke dekker når det kjøres på tid. Som ellers er det imidlertid vegtrafikklovgivningen som gjelder - også på bane". Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at om kurset ikke er listet under Racingkurs i Terminlista gjelder kaskoforsikringen dersom du er forsikret i Bilsport og MC.

Storebrand:

Øivind Huse i Storebrand sier: "Vi har ikke samme holdning som IF. Vi er positive til banekurs der hvor formålet er kjøreopplæring. I våre motorvognvilkår har vi følgende begrensning/unntak: Skade som oppstår ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøve. Slik banekursene hos NMCU er beskrevet, er ikke dette hastighetsløp eller fartsprøve. Det vil derfor ikke være noe unntak i vilkårene for dette hos Storebrand". Dette kan ikke tolkes på annen måte enn at om du er forsikret i Storebrand så gjelder kaskoforsikringendersom kurset ikke er listet under Racingkurs i Terminlista.


Gjensidige:

Odd Kvernaas i Gjensidige forsikring sier: ”Gjensidige har i sine vilkår en begrensning knyttet til kjøring med MC på lukket område eller bane. I utgangspunktet vil ikke skader oppstått under kjøring på slike steder være dekket av forsikringen. Unntak gjelder i tilfeller hvor kjøringen inngikk i opplæring til førerkort eller førerkortrettet sikkerhetskurs. Med førerkortrettet sikkerhetskurs menes at aktiviteten foregikk iht. forskriften som ligger til grunn for føreropplæring på KL A/A1, når det kommer til kjøring på bane - i læreplanen nevnt som § 9-7, Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A”. Dette må tolkes slik at hos Gjensidige gjelder ikke kaskoforsikringen om du deltar på førerutviklingskurs.

TrygVesta:

Roald Stigum Olsen hos Trygg Vest svarer: "Praksis hos oss har vært at våre fagfolk som har ansvar for MC-produkter undersøker kurset (nettside) og om nødvendig tar en prat med skadesjef og avgir svar. Mange kurs sier vi OK til, men det har vært enkelte kurs vi har sagt at vi ikke dekker en eventuell skade. Punktene som IF har satt opp virker svært fornuftig og flere av de samme vurderes/undersøkes hos TrygVesta. Så vi kan vel si at praksis er den samme, men uten at vi har foretatt oss noe skriftlig om dette. Hvor mange kurs/tilfeller som blir sendt inn av totalen er vanskelig å si noe om" Skal vi utlede noe fra dette svaret må det bli at om du er forsikret i TrygVesta og vil delta på kurs bør du ringe selskapet og sjekke dersom kaskospørsmålet er viktig for deg.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.