Ketil Solvik-Olsen fra Frp ny samferdselsminister

Samferdselsminister Ketil Solvik-OlsenSamferdselsminister Ketil Solvik-OlsenI dag ble det formelt bekreftet at Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet er Norges nye samferdselsminister. NMCU har ikke tidligere samarbeidet med den nye statsråden, men vi vet ganske mye om hvilke standpunkter Frp har i sentrale MC-politiske spørsmål.

 

Vi vet for eksempel at Fremskrittspartiet er mot at det skal innføres periodisk kontroll for MC og moped. Denne saken blir som kjent ikke avgjort i Norge, men i EU, så vi kan ikke kreve at den nye statsråden stanser forslaget. Om det skulle gå så galt at EU innfører PKK for MC og moped må vi imidlertid kunne forvente er at Ketil Solvik-Olsen er knallhard på dette spørsmålet når saken tas opp i EØS-forhandlingene, og at Norge forsøker å lempe så mye som mulig på forslaget. Fremskrittspartiet er også krystallklar på at MC og moped spiller en viktig rolle i bytransport. I et eget forslag til Stortinget har partiet forslått å legge til rette for økt bruk av motoriserte tohjulinger. Dette vil være en markant endring i forhold til rød-grønn politikk på området.

Når det gjelder NMCUs protest mot signalene om at førerprøve for MC skal opphøre på flere trafikkstasjoner har ikke Fremskrittspartiet tatt endelig standpunkt. Her må NMCU forsøke å påvirke den nye statsråden. For å demme opp for utilsiktede negative konsekvenser av konkurranseutsetting av drift og vedlikhold av vegnettet har NMCU foreslått innføring av fylkesvise Vegpatruljer. Siden Frp er for konkurranseutsetting er det lite trolig at vi kan regne med støtte til dette forslaget. Partiet er imidlertid for et sterkt og uavhengig veitilsyn med langt flere tilsynsoppgaver enn i dag. Dermed kan NMCUs bekymring for at ingen vedkjenner seg et klart ansvar for sikkerhetssituasjonen på vegnettet langt på vei bli ivaretatt likevel.

 

Kjøretøyavgifter hører ikke under Samferdselsdepartementet. Fremskrittspartiet har imidlertid vært usedvanlig tydelige på at de vil ha en innført en CO2 komponent i beregningen av registreringsavgiften på motorsykkel, slik at avgiften reflekterer at en MC i gjennomsnitt slipper ut mindre CO2 enn en personbil, så her må vi kunne regne med støtte fra finansminister Siv Jensen. Også i avgiftsspørsmålet knyttet til amatørbygde kjøretøy har Frp signalisert en MC-vennlig holdning.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.