Kjørelengdeundersøkelse 2016

Også i år vil NMCU be så mange som mulig om å fylle ut det elektroniske spørreskjemaet, slik at vi kan få frem et statistisk interessant materiale. Gjennomsnittlig årlig kjørelengde er viktig fordi trafikksikkerhetsforskere bruker denne for å beregne hvor farlig det er å kjøre MC. Dersom det er mange ulykker og lav gjennomsnittlig kjørelengde har motorsykkel høy risiko. Mange ulykker men høy gjennomsnittlig kjørelengde betyr en ikke fullt så høy  risiko. 


På bakgrunn av dette har NMCU hvert år bedt motorsyklistene om å sende inn oversikt over antall kjørte kilometer i forrige sesong, slik at vi har reelle kjørelengder å vise til dersom det skulle vise seg at forskernes estimater er helt på jordet.

For 2015-sesongen fikk vi inn svar fra samtlige fylker, fra motorsyklister av begge kjønn og i alle aldere og svarene representerte alle typer sykler på markedet.
Gjennomsnittlig kjørelengde registrert, når vi avsluttet undersøkelsen, var 10.103 km

På forhånd tusen takk!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.