Kjørelengdeundersøkelsen for 2008-sesongen

Gjennomsnittlig kjørelengde for norske motorsykler er viktig fordi trafikkforskerne bruker årlig kjørelengde for å beregne hvor høy risiko motorsykler har. Mange ulykker og lav gjennomsnittlig kjørelengde forteller forskerne at MC har høy risiko, mens like mange ulykker og høyer kjørelengde betyr at risikoen ikke er fullt så høy. Og jo høyere risiko MC har, jo mer negativ oppmerksomhet må vi regne med fra samfunnet rundt oss.

 

Derfor har NMCU hvert år bedt motorsyklistene om å sende inn oversikt over antall kjørte kilometer i forrige sesong, slik at vi har reelle kjørelengder å vise til dersom forskernes antagelser viser seg å være helt på jordet. Og jo flere som svarer, jo mer statistisk interessant blir materialet.

 

For 2008-sesongen fikk vi inn svar fra 1182 motorsyklister og den gjennomsnittlige kjørelengden for disse var 8747 km. Noen hadde kjørt ekstremt lite (under 100 mil) mens andre hadde kjørt ekstremt mye (over 40.000 km). Det kom svar fra samtlige fylker, fra motorsyklister av begge kjønn og i alle aldere. Svarene representerte alle typer sykler på markedet.

 

Gjennomsnittlig kjørelengde for de siste 8 årene er 7512 km. NMCU får hvert år inn svar fra mellom 1000 og 1500 motorsyklister.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.