Kjørelengdeundersøkelsen 2012

Gjennomsnittlig årlig kjørelengde er viktig fordi trafikksikkerhetsforskere bruker denne til å beregne hvor farlig det er å kjøre MC. På bakgrunn av dette har NMCU, med jevne mellomrom, bedt motorsyklistene om å sende inn oversikt over antall kjørte kilometer i forrige sesong slik at vi får reelle kjørelengder å vise til.  

For 2012-sesongen fikk vi inn svar fra samtlige fylker, fra motorsyklister av begge kjønn og i alle aldere og svarene representerte alle typer sykler på markedet.
Gjennomsnittlig kjørelengde registrert, når vi avsluttet undersøkelsen, var 9119 km. Siste undersøkelse NMCU gjennomførte var i 2010 og da var resultatet 8505 km, men da med en noe høyere deltagelse en i 2012.
 

Med ønske om en fin sesong og takk til alle som har deltatt.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.