Klare råd om MC-sikkerhet

Motorsykler må være en selvfølgelig del av vegsystemene og transportpolitikken, var hovedkonklusjonen når OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) samlet alle aktører innen MC-sikkerhet fra hele verden til en egen konferanse på Lillehammer - med Statens vegvesen og Norsk Motorcykkel Union som teknisk arrangør.

Det er første gang at representanter fra motorsykkelfabrikanter, MC-organisasjoner, vegmyndigheter og forskningsmiljøer var samlet på et så høyt nivå. Nesten 100 deltakere fra 22 land fra hele verden utarbeidet konkrete forslaget for å bedre trafikksikkerheten for tohjulinger. 

Konferansen ble åpnet av samferdselsminister Liv Signe Navarsete, som understreket at motorsykler har en selvfølgelig plass i det norske nullvisjonsarbeidet mot trafikkulykker. 

- Denne avklaring setter helt klart til side alle kritiske kommentarer fra visse forskermiljøer, sa Hans Petter Strifeldt etter konferansen. Navarsetes åpningstale finner du her

Noen av de konkrete forslagene som ble utarbeidet på Lillehammer:

  • Utvikle en ny MC-opplæring med forsterket fokus på risikokunnskap, føreratferd og kunnskap om motorsykkelens egenskaper.
  • Påse at MC skal være en selvfølgelig del av vegsystemene og transportpolitikken
  • Påse at tiltak for MC-sikkerhet skal være basert på undersøkelser og fakta
  • Inkludere i all bilføreropplæring et element om motorsykkelens naturlige tilstedeværelse i trafikken
  • Fremskynde introduksjonen og utviklingen av avanserte bremsesystemer for motorsykler
  • Bruke motorsyklistenes egne organisasjoner for å få ut budskap om MC-sikkerhet

Anbefalingene fra Lillehammer-konferansen skal nå viderebehandles innen OECD-systemet, blant annet på et trafikksikkerhetsmøte senere i høst. 

- Norge er, til tross for at det er for mange ulykker, et ledende land når det gjelder tiltak for økt MC-sikkerhet. Ikke desto mindre vil resultatene fra Lillehammer-konferansen bli nyttig i vårt arbeide videre, sier Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen, som understreker at det er et godt samarbeid mellom bransjen, NMCU og vegvesenet. 19 konkrete tiltak ble utarbeidet av Lillehammer-konferansen. Av disse er flere allerede innført i Norge

- Man må ha med motorsyklistene når man diskuterer hvordan utfordringer som berører motorsyklistene skal løses, sier FEMA president Hans Petter Strifeldt, som holdt et av hovedinnleggene på konferansen. - Dette synes åpenbart for oss i Norge, men det har ikke vært tilfelle i mange andre land. Faktisk er det slik at en integrert fremgangsmåte, hvor motorsyklistene er med helt fra starten av, er så ny at OECD generalsekretær Jack Short beskrev det som ”The New Thing” - vi motorsyklister kan bare applaudere, fortsetter Hans Petter. 

Alt i alt har denne konferansen startet en ny æra når det gjelder motorsykkelsikkerhet. 

- Dersom tilrådningene fra konferansen følges i det fremtidige arbeidet har det endelig blitt tatt til følge at motorsyklistene er de "egentlige ekspertene" på motorsykkelsikkerhet, konkluderer FEMA president Hans Petter Strifeldt.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.