Landsforeningen for trafikkskadde vil ha tilbake wirerekkverk

Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) benyttet Transportkomiteens høring om Bevilgninger på statsbudsjettet til å kreve oppheving av det norske forbudet mot bruk av wirerekkverk.

Bakgrunnen for LTNs krav er en svensk rapport som forteller at midtrekkverk redder mange liv - også motorsyklisters. NMCU er selvfølgelig også klar over at midtrekkverk er et svært effektivt tiltak mot møteulykker, men vi mener LTN misforstår om de tror at midtrekkverk er det samme som wirerekkverk, bare fordi denne typen midtrekkverk benyttes i Sverige. Det er forøvrig grunn til å minne om at Sverige er det eneste landet i Europa som har satset på utstrakt buk av wire.

 

Alle typer midtrekkverk vil hindre møteulykker, og på markedet finnes det alternativer som gjør langt mindre skade på myke trafikanter enn wire. Flere av disse alternativene har så liten arbeidsbredde at de også kan brukes som midtrekkverk på smale tofelts veier.

 

NMCU synes det er litt trist at en organisasjon som skal ta vare på interessene til folk som har skadet seg i trafikken går inn for å gjeninnføre en konstruksjon som fører til grusomme skader på motorsyklister.

 

Den som vil lese mer om hvordan det oppleves for en motorsyklist å treffe et svensk wirerekkverk kan lese Torbjörns historie

 

Les mer om saken på MC24


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.