Mange underskrifter

Også norske motorsyklister reagerer på at europeiske myndigheter bruker trafikksikkerhet som et argument for å innføre et kostbart kontrollregime som beviselig IKKE har noen effekt på trafikksikkerheten. En fransk undersøkelse fra 1996 viser nemlig at teknisk svikt er en helt ubetydelig faktor i MC-ulykker. Heller ikke i MAIDS, en stor EU-finansierte dypstudie fra 2004, kunne man påvise at teknisk svikt var en betydelig ulykkesårsak: Tekniske problemer på motorsykkelen var medvikende årsak i bare 0,7 % av ulykkene.  

Den siste spikeren i kista er funnene i Statens vegvesen sin analyse av dødsulykker på motorsykkel 2005-2009, som ble publisert på årets MC-messe: Teknisk svikt er ikke ofte årsak til dødsulykker på MC og ut fra et sikkerhetsperspektiv vil det derfor ikke ha noen hensikt å innføre periodisk sikkerhetskontroll av motorsykler.

Motorsykkel er et entusiastkjøretøy og eiere av slike kjøretøy ofte har nødvendig teknisk kompetanse og en genuin interesse av at kjøretøyet deres er i best mulig teknisk stand. Bare halvparten av de 27 medlemsstatene i EU har i dag periodiske kontroll av motorsykler, og flere land som har slik kontroll, deriblant Sverige, er i ferd med å innføre lengre intervaller mellom kontrollene fordi man sjelden finner feil.

NMCU og FEMA mener europeiske myndigheter må kunne legge fram ubestridelige bevis for at teknisk svikt på grunn av manglende ettersyn er direkte årsak til mange MC-ulykker. Europeiske myndigheter må også kunne bevise at teknisk svikt er ulykkesårsak i såpass mange MC-ulykker at det rettferdiggjør innføring av periodisk kontroll i et kost/nytte perspektiv. Periodisk kontroll av alle tohjulinger i Europa vil ha en årlig kostnad på nesten 7 milliarder kroner, og om man noen gang skal ta en såpass stor sum ut av lomma på motorsyklistene krever vi at pengene skal brukes til noe vi vet virker. For eksempel underskinner eller etterutdanningskurs.

På årets MC-messe sa mer enn 2500 motorsyklister nei til innføring av et kontrollregime som ikke har noen sikkerhetsmessige effekter, men bare påfører motorsyklistene ekstra kostnader. NMCU vil sørge for at underskriftsaksjonen fortsetter utover våren og sommeren.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.