Mangler sensorer

Statens vegvesen sin etatsavis, Vegen og Vi, skriver at siden det kan være vanskelig å få tak i sensorer med trafikklærerutdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, søker noen trafikkstasjoner nå etter folk med annen relevant bakgrunn, og gir selv søkerne opplæring i sensorfaget.

 

Man har primært søkt etter folk med solid pedagogisk bakgrunn og erfaring med sensurering. Det har vært flere fra politiet som har søkt. Men det var  også andre man godt kunne ansatt: For eksempel folk med allmenlærerbakgrunn eller folk med solid transporterfaring. De som ikke har bakgrunn som sensor får grundig opplæring.

 

Noe å tenke på for motorsyklister med lærerutdanning?


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.