Massive protester i Frankrike

15.000 motorsyklister på Place Concorde i Paris (Foto: Grégory Mathieu/Moto Magazine)15.000 motorsyklister på Place Concorde i Paris (Foto: Grégory Mathieu/Moto Magazine)Lørdag 18. juni blokkerte 80.000 motorsyklister torg og motorveier i protest mot det man oppfatter som straffetiltak mot ulydighet snarere enn tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Den franske regjeringen har nemlig foreslått å ta bort skiltene som varsler om fotobokser og samtidig innføre urimelig høye bøter for alle som blir tatt med GPS utstyr som har fotoboksvarsling. I tillegg vil Sarkozy-regjeringen innføre påbud om bruk av gul vest, innføring av abnormt store registreringsskilt på MC og ta fra folk MC-førerkortet dersom man over en periode på fem år ikke kan dokumentere at man har kjørt motorsykkel.

 

18. juni ble valgt fordi det var den datoen i 1940 Charles de Gaulle mobiliserte til motstand mot den tyske invasjonen. 71 år senere mobiliserte altså FFMC trafikantorganisasjonene til motstand mot sin egen regjerings trafikksikkerhetspolitikk. For det var ikke bare motorsyklister som tok til gatene lørdag 18. juni - også taxi- og lastebilsjåfører deltok.

 

Etter demonstrasjonen uttalte Eric Thiollier, generalsekretær i FFMC: - Protestene viser at en trafikksikkerhetspolitikk basert utelukkende på straffetiltak blir kontant avvist av alle trafikantgrupper i det franske samfunnet. For først gang i historien står man samlet under parolen ”Nei til undertrykkende straffetiltak - ja til føreropplæring og føreransvar”. Det er nå på høy tid at den franske regjeringen begynner å arbeide sammen med trafikantene, og ikke mot dem!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.