MC-bladet forblir et rent medlemsblad

NMCUs årsmøte i Bodø i september gikk inn for et forslag om å inngå samarbeid med det internettbaserte MC-magasinet MC24 og forlaget Hjemmet Mortensen om å utvikle MC-bladet til å bli et fullverdig MC-magasin med 90-100 sider og 8 utgivelser per år. Årsmøteflertallet mente at et slikt profesjonelt MC-magasin kunne være akkurat den medlemsfordelen som gjorde at medlemstallet i NMCU ville øke betydelig.

Som en konsekvens av årsmøtevedtaket gikk NMCU derfor ut med et konkret tilbud til de to andre partene. Tilbudet hadde imidlertid noen klare betingelser og én av disse var at den nåværende redaksjonen i MC24 skulle utgjøre kjernen i redaksjonen for det nye magasinet. Dessverre så ikke Hjemmet Mortensen seg i stand til å imøtekomme MC24s forventninger på dette punktet og dermed hadde ikke NMCU annet valg enn å trekke tilbake sitt tilbud til partene.  

- Vi hadde store forhåpninger til dette prosjektet og jeg synes det er trist at våre to potensielle samarbeidspartnere ikke klarte å bli enige, sier NMCU-leder Hans Vestre. Han understreker imidlertid at NMCUs medlemmer likevel vil komme til å se at det vil bli satset mye på å gjøre MC-bladet til et ennå bedre medlemsblad. 

For å kunne klare økonomien i den planlagte bladsatsingen vedtok årsmøtet en kontingentheving på 50 kroner. Denne økningen skulle imidlertid først tre i kraft etter årsmøtet i 2009. Når det nå er klart at det ikke blir noe av prosjektet sier det seg selv at denne forutsetningen bortfaller.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.