MC-debatt på Tyrigrava

Begge kjører motorsykkel. Begge sitter i Transportkomiteen på Stortinget. Begge er medlem i Løvebakken MC. Ellers er Hallgeir Langeland fra SV og Per Sandberg fra Frp uenig om det meste! Sammen med samferdselspolitikere fra de andre stortingspartiene vil Langeland og Sandberg diskutere MC-politikk på Tyrigrava kafé syd for Oslo, onsdag 26. august, kl 18.30.

 

Det ble arrangert valgmøte på Tyrigrava også for fire år siden. Med et publikum på mange hundre motorsyklister ble dette møtet et av valgkampens største. Et konkret resultat av valgmøtet var at motorsyklistene fikk innfridd sitt krav om et forbud mot videre bruk av wirerekkverk.


Også i årets valgkamp har NMCU invitert de politiske partiene til debatt på Grava. Presis kl 18.30 ankommer representanter for de åtte største partiene Tyrigrava som passasjerer i sidevognsykler, eskortert av ombygde sykler fra Company MC og Rulpers Hog.

 

Et kvarter senere entrer stortingspolitikerne, med Per Sandberg og Hallgeir Langeland i spissen, scenen for å forklare sitt partis syn på aktuelle MC-spørsmål som:

 ·         Prikker for å kjøre 6 km/t for fort, automatisk gjennomsnittsmåling og bortfall av krav om identifikasjon av fører: Hvor langt er norsk myndigheter villig til å gå i trafikksikkerhetens navn? 

·         Å innføre rushtidsavgift for MC ville være en selvmotsigelse!

·         Uavhengig veitilsyn vil gi bedre trafikksikkerhet!  

·         Amatørbygde motorsykler er vakre kunstverk - hvorfor vil Statens vegvesen å ta livet av byggekulturen? 

·         Når får vi MC-vennlige underskinner på rekkverk?

·         Hvorfor må MC betale forholdsvis høyere engangsavgift enn personbil? 

Alle kan se at dette er spørsmål som krever MC-politiske innsikt og vi har i år derfor invitert politikere med kompetanse på samferdsel - halvparten av debattpanelet kjører selv motorsykkel. Debattledere er Hans Petter Strifeldt og Bent Ording fra NMCU.

 

Dette er et MC-arrangement og derfor er det IKKE værforbehold - debatten starter kl 18.45, enten det er sol eller regn! Møt opp og uttrykk enighet (applaus) eller uenighet (buing) med partienes MC-politikk.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.