MC-vennlige underskinner

Det er de utildekkete rekkverksstolpene som er farlig for motorsyklister som har gått overende. Statens vegvesen sin egen Håndbok 245 om MC-sikkerhet anbefaler derfor at man tar i bruk underskinner for å dekke de farlige stolpene.

 

På Rv32, mellom Skien og Siljan i Telemark, har vegvesenet investert i en "Nullvisjonsvei for MC", og her er underskinner på rekkverk i yttersvinger er et viktig tiltak. I samarbeid med NMCU har det norske firmaet Hallingplast AS konstruert en MC-vennlig underskinne, som har bestått alle formelle tester og er godkjent for bruk i Norge. NMCU og Vegdirektoratet har sammen laget kriterier for hvor slike MC-vennlige underskinner bør settes opp og disse kriteriene blir nå ført inn i den norske rekkverksforskriften

 

Dermed ligger alt til rette for at veimyndighetene kan begynne å ta i bruk underskinner i yttersvinger etter en opptrappingsplan. Forutsetningen er selvfølgelig at det bevilges penger til tiltaket.

 

Se den uklippede videoen fra NMCUs valgmøte på Tyrigrava, der et politikerpanel bestående av Per Sandberg (Frp), Irene Johansen (Ap), Trond Helleland (H), Hallgeir Langeland (SV), Einar Holstad (Krf), Borghild Tenden (V) og Bjørnar Moxnes (Rødt) redegjør for partienes syn på underskinner og finansieringen av dette tiltaket.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.