Melding om farlig forhold på veien

Det ble oppdaget dype, langsgående fresespor på Fv6 i BuskerudDet ble oppdaget dype, langsgående fresespor på Fv6 i BuskerudI helgen oppdaget motorsyklister noen dype, langsgående spor på Fv6 mellom Åros og Slemmestad i Buskerud. En av motorsyklistene brukte tlf. 175 og NMCUs veifelleskjema til å melde fra om forholdet. Alle veifellemeldinger går først til NMCU-kontoret. Dette fordi NMCUs folk da kan sile bort feilsendte meldinger om dårlige gang- og sykkelveier, ødelagte fortau og feilkonstruerte lekeapparater.

I saken fra Fv6 så veifellemeldingen fra motorsyklisten slik ut:


To: NMCU-kontoret (veifeller) <veifelle(at)nmcu.org>

Date: Sat, 23 Aug 2014 19:50:51 +0200
Subject: MC_VEIFELLE
[Melding om farlig veistrekning]
Til Statens vegvesen i Buskerud
Jeg har i dag 2014-08-23 registrert følgende forhold på/ved veien, som
setter min sikkerhet som motorsyklist i fare:
* Langsgående kanter/sprekker/søkk/spor i veidekket
Det er skåret langsgående spor på 5-10 cm bredde og ca 5 cm dype.
Sporene er av forskjellig lengde fra 10 til 50 meter. De er til og med i
svinger!
Dette ble observert på følgende veistrekning:
* Dette er på fylkesvei 6 mellom Åros og Slemmestad
Jeg har følgende forslag til utbedring av forholdet:
* Kanter/spor/hull/sprekker må utbedres
Disse må fylles umiddelbart. De er livsfarlige for alle på 2 hjul.
De er kun merket med fare for steinsprut
 * Vegtrafikksentralen er varslet på telefon 175.


Veifellemeldingen ble så videresendt fra NMCU-kontoret til en spesiell person i Vegdirektoratet som vet hvem som er riktig mottaker hos Statens vegvesen ute i de ulike fylkene:

 

Fra: Morten Hansen <morten(at)nmcu.org>
Dato: 23. august 2014 21:02:20 CEST
Til: Skaar Bjørn <bjorn.skaar(at)vegvesen.no>
Emne: Fwd: MC_VEIFELLE
 


Vegdirektoratet videresendte så meldingen til rett person i Statens vegvesen i Buskerud:
 

Fra: Skaar Bjørn

Sendt: 23. august 2014 21:42

Til: Lofthaug Jens KasperEmne:

Fwd: MC_VEIFELLE 

Hadde meldingen dreid seg om en veifelle som for eksempel massivt oljesøl eller et steinras ville folk blitt sendt ut umiddelbart. I denne saken dreide det seg om noe som kunne være farlig, men som ikke automatisk ville føre til en ulykke. Derfor ble satte Statens vegvesen i Buskerud i gang når de kom på jobb mandag morgen. Når byggeleder i vegvesenet i Buskerud reiste ut og undersøkte stedet viste det seg at en underentreprenør hadde misforstått et oppdrag og brukt feil metode. Statens vegvesen beordret da entreprenøren til umiddelbart å rette opp forholdet.

Byggeleder i Statens vegvesen i Buskerud sendte også følgende tilbakemelding til motorsyklisten som hadde sendt inn veifelleskjemaet: 

Hei! Dessverre valgte firmaet driftsentreprenøren hadde leid inn for å skjære asfalt på Fv6 helt feil utstyr.Så snart dette ble kjent rykka driftsentreprenøren ut og tetta sporene etter skjæringa med fres asfalt.Dette viste seg å ikke holde og han fikk i går gjort jobben om igjen med varm asfalt. Bruken av feilutstyr ble umiddelbart stanset og resterende skjæring vil bli gjort i med sag, ikke fres. Skjæringen gjøres som en del av forberedelsene til kantforsterkning på Fv6.Takk for at du engasjerte deg i saken. Med hilsen, Svein Voldseth, byggeleder asfalt.

Alle veifellemeldinger blir rutinemessig arkivert hos NMCU. På NMCU-kontoret finnes det et komplett arkiv over veifellemeldinger helt tilbake til da ordning ble opprettet i 1995.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.