Melding om veifeller

Veinettet vil helt sikkert også denne våren bære preg av telehiv, sprekker og strøsand. Dessuten har vinter og is medført utstrakt bruk av salt som har gitt skader på veidekket. I tillegg har det vært strødd med sand på mange vinterveier.

Telehiven vil legge seg, sanden vil bli kostet opp og teleskadene reparert, men det vil naturlig nok ta litt tid.  

NMCU vil derfor oppfordre norske motorsyklister til å være litt tålmodige, og vente med å sende inn veifellemeldinger på teleskader og strøsand til Statens vegvesen har fått en mulighet til å rydde opp. Flere steder i landet er vegvesenet allerede i gang med dette arbeidet.  

Om vinterskadene derimot ikke blir reparert innen rimelig tid må vi selvfølgelig si fra. Dessuten må jo andre typer veifeller, som ikke vil bli rettet opp gjennom vegvesenets våropprydding, meldes inn på vanlig måte, via telefon 175 og veifelleskjemaet.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.