Meldinger om veifeller

Det har vært en tøff vinter og det vil veinettet bære preg av denne våren. Med så dyp tele vil det antagelig bli mye telehiv. Dessuten har telen og utstrakt bruk av salt forårsaket store skader på selve veidekket. I tillegg har det vært strødd med sand på mange vinterveier. Telehiven vil legge seg, sanden vil bli kostet opp og teleskadene reparert, men det vil naturlig nok ta litt tid.

 

NMCU vil derfor oppfordre norske motorsyklister til å være litt tålmodige, og vente med å sende inn veifellemeldinger på teleskader og strøsand til Statens vegvesen har fått en mulighet til å rydde opp. Flere steder i landet er vegvesenet allerede i gang med dette arbeidet.

 

Om vinterskadene derimot ikke blir reparert innen rimelig tid må vi selvfølgelig si fra. Dessuten må jo andre typer veifeller, som ikke vil bli rettet opp gjennom vegvesenets våropprydding, meldes inn på vanlig måte, via telefon 175 og veifelleskjemaet.

 

På grunn av den strenge vinteren ser NMCU at de første ukene av årets MC-sesong kan by på mange utfordringer. Vi ber derfor alle motorsyklister ta høyde for mye elendig vei denne våren.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.