Miljødifferensiert årsavgift?

Miljødifferensiert årsavgift?

Når NMCU gikk årsavgiften for inneværende år nærmere etter i sømmene, og satte opp et regnestykke der vi trakk fra personskadeavgiften (som jo er lik for alle kjøretøygrupper), viste det seg at regjeringen hadde forlatt prinsippet om at motorsykler skal ha halv årsavgift i forhold til bil. Forklaringen var at når den sittende rød-grønne regjeringen la om til såkalt miljødifferensiert årsavgift fra 1. januar i år, presterte man å premiere bensinbiler med en reduksjon i årsavgiften på 8,7 %, mens motorsykler ble straffet med en økning i årsavgiften på 2,7 %.

NMCU mener selvfølgelig at motorsykler rimeligvis burde ha blitt sammenlignet med bensindrevne biler, noe som ville gitt en årsavgift for MC i 2008 på kr 1.140 i stedet for kr 1310 (uten personskadeavgift), og skrev derfor et brev til Finansdepartementet der vi ba om at forholdet ble rettet opp i neste budsjett. Basert på innholdet i dette brevet fulgte Ulf Leirstein (Frp) opp med et skriftlig spørsmål til Finansministeren. Her er svaret fra Kristin Halvorsen:

Med virkning fra 1. januar 2008 ble årsavgiften lagt om i miljøvennlig retning. Etter omleggingen ilegges dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter høyere årsavgift enn bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter.
Miljødifferensieringen av årsavgiften omfatter alle kjøretøy som tidligere betalte ordinær sats (2 915 kroner pr. år i 2007); dvs. personbiler, varebiler, campingbiler, minibusser, kombinerte biler, lastebiler, trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg og årsprøvekjennemerker for kjøretøy. For de øvrige kjøretøygruppene ble satsstrukturen fra 2007 videreført. Dette innebærer at det ikke bare er motorsykler, men også traktorer, mopeder, veterankjøretøy mv., som kun får prisjustert satsene fra 2007.
Regjeringen vurderer fortløpende eventuelle behov for å forbedre avgiftsstrukturen, men det er ingen uttalt målsetting om at motorsykler til enhver tid skal ha en årsavgift som utgjør halvparten av avgiften for personbiler. Jeg vil for øvrig påpeke at omleggingen av årsavgiften ikke medfører noen avgiftsøkning for motorsykler (utover prisjusteringen), og dermed heller ingen ulempe for eiere av motorsykler.

Med hilsen
Kristin Halvorsen

For det første: MC fikk halv årsavgift fordi kjøretøyet bare er på veien halve året. Denne omleggingen hadde bredt flertall i Stortinget og ble innført lenge før ideen om en miljødifferensiering av årsavgiften. For det andre: Når vi trekker fra personskadeavgiften (som NMCU har gjort i regnestykket sitt) betaler ikke moped og veterankjøretøyer årsavgift. Det blir derfor tøysete å si at det ikke bare er motorsykler som har fått en økning.

Ellers er det er absolutt ingen ting i svaret fra Kristin Halvorsen, som jo tross alt er statsråd fra miljøpartiet SV, som vitner om at hun har forstått at det blir feil å belønne bensinslukende amerikanske SUVer med lavere årsavgift mens miljøbesparende motorsykler får en økning.

På valgmøtet på Tyrigrava i 2005 sa SV at den som forurenser mye skal betale mye, mens den som forurenser lite skal betale lite. Dette mener NMCU er et rettferdig prinsipp, og vi synes det er merkelig at Kristin Halvorsen ikke deler oppfatningene til partikollega Hallgeir Langeland - såpass merkelig at vi har en mistanke om at svaret fra statsråden kanskje ikke har vært kvalitetssikret godt nok.

Derfor vil NMCU ta direkte kontakt med Finansministeren og høre om hun virkelig står fast ved det hun sier i svaret til Ulf Leirstein. Fra et miljøståsted virker det nemlig ganske opplagt at årsavgift for motorsykkel burde endres til å være halvparten av årsavgift for bensinbil i neste statsbudsjett.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.