Minst feil på motorsykler

I Sverige viser statistikken nok en gang at motorsykler er de som kommer best ut i periodisk kjøretøykontroll. Av 111 277 sykler som var inne til kontroll i 2008 var det bare 10% som trengte å komme tilbake til kontroll nummer to. Av kontrollerte biler måtte hele 30% tilbake. 

Tallene viser at svenske myndigheters beslutning om å redusere periodisk kontroll av motorsykler til hvert annet år, i stedet for hvert år, var et skritt i riktig retning. Her kan du lese en sammenfatning av statistikken.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.