Minst én Nullvisjonsvei for MC i hver region

Da Nullvisjonen ble presentert på slutten av 90-tallet sa man med brask og bram at i denne visjonen var det ikke plass til motorsykler! NMCU har derfor hatt et svært anstrengt forhold til Nullvisjonen og alle dens disipler. Vi har imidlertid forsøkt å komme med konstruktiv kritikk og har gjennom denne lykkes med å snu noen nøkkelpersoners holdninger til motorsykler.

 

Det vakte internasjonal oppsikt når samferdselsminister Navarsete på OECD-konferansen på Lillehammer i fjor sa at: - Selvfølgelig skal det være plass til motorsykler i Nullvisjonen! Og det var kolossalt viktig når FEMA-presidenten i fjor kunne åpne verdens første Nullvisjonsvei for MC i Telemark

 

Tiltakene på Rv32 i Telemark ble i utgangspunktet gjennomført for å bedre MC-sikkerheten, men det har i ettertid vist seg at så godt som samtlige tiltak har kommet alle trafikanter til gode. Etter at Nullvisjonsveien for MC ble åpnet i mai i fjor har det ikke skjedd alvorlige MC-ulykker på strekningen

 

Det er helt åpenbart at Rv32 har vært et kompetanseutviklende prosjekt som har lært Statens vegvesen i region sør mye om hvordan MC-sikkerhet kan ivaretas i planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vegnettet. Derfor har NMCU foreslått at det bør opprettes minst én slik Nullvisjonsvei for MC i hver av de fem regionene i Norge.

Stortingets Transportkomité syntes forslaget var såpass interessant at de skrev det inn i en merknad til Nasjonal transportplan 2010-2019.

 

For å være helt sikre på at partiene står ved denne støtten, tok vi opp spørsmålet på NMCUs valgmøte på Tyrigrava. Her kan du se den uklippede videoen som viser hva Per Sandberg (Frp), Irene Johansen (Ap), Trond Helleland (H), Hallgeir Langeland (SV), Einar Holstad (Krf), Borghild Tenden (V) og Bjørnar Moxnes (Rødt) svarte på spørsmålet om Nullvisjonsveier for MC.

 

Her kan du se hvilke tiltak Statens vegvesen har gjennomført på Nullvisjonsveien for MC i Telemark


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.