Motorsykler ekskludert fra EUs transportuke

Arrangementet som kalles "Den europeiske transport uken" er ikke noe unntak. Den Europeiskle transport uken (16-22 september 2008) presenterer motorsykler som et problem  og overser helt at tohjulingene i mange tilfeller er en del av løsning på framkommeligshetsproblemene i de store byene.  

Det er alminnelig kjent at tohjulinger sparer plass og i tillegg er et godt alternativ der kollektivtransport er dårlig utbygd og sykkel er uaktuelt. Motorsykler er også bedre enn biler når det gjelder CO2 utslipp. Et godt eksempel er Spania, der 80% av motorsykkelflåten ble unntatt skatt på grunn av lavt CO2 utslipp. 

Trafikksikkerhetsaspektet, som ble grundig belyst av eksperter under OECD konferansen om motorsykkelsikkerhet på Lillehammer tidligere i år, blir best ivaretatt når motorsykler er integrert i transportpolitikken. I en tid hvor Europa hele tiden påstår at man ønsker å halvere trafikkulykkene er FEMA forbauset over at EU utelater MC i "Den europeiske transport uken". Dette er en alvorlig mangel på konsistens i EUs politikk. 

EU snakker med to tunger: På den ene siden forfølger man motorsyklister i sikkerhetsdebatten og roper på innskrenkning og restriksjoner i føreretten. På den andre side overser man fullstendig det mest elementære, nemlig det å se motorsykkelen som en helt naturlig del av trafikkbildet og ta med seg tohjulingens fordeler inn i debatten. 

På denne måten sender EU ut feil signaler og fyrer opp under fordommer og motforestillinger. Motorsyklistene krever ikke særbehandling – vi vil bare behandles på samme måte som alle andre! 

FEMAs svar til EU om bytransport.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.