Motorsykler er gunstig for samfunnet

Alle som setter seg på motorsykkelen om morgenen, på vei til jobb, skal vite at ved å gjøre dette gjør de alle en tjeneste. Motorsykkelen de kjører betyr én bil mindre som lager trafikkork eller parkerer i et allerede fullpakket sentrum. Dette er konklusjonen i en studie, utført av Dr. Pierre Kopp fra den anerkjente Sorbonne universitetet i Paris.

Han har undersøkt de økonomiske konsekvensene av den kontinuerlige økningen av motorsykkelbruk i og rundt den franske hovedstaden det siste tiåret. Data fra 2000-2007 indikerer en forskyvning i transportbruken, vekk fra personbil og over til T-bane, tog og tohjulinger. I perioden økte bruken av motorsykler og scootere med 36 %, og representerer nå 7 % av samlet offentlig og privat transport i Paris. Det var ikke bare antall brukere som vokste. Også omfanget økte med 100 millioner passasjerkilometer. 53 % kom fra folk som skiftet fra offentlig transport til tohjulinger, og 26,5 % fra folk som allerede kjører MC og scooter.

Den mest positive effekten av motorsykkel kommer fra en massiv reduksjon i reisetid. Et skifte fra bil til scooter eller motorsykkel reduserte reisetiden til nesten det halve, og tiden man brukte på å lete etter parkeringsplass ble redusert fra 16 minutter til ... null. Med mindre uproduktiv reisetid får pendlere mer tid til arbeid - og fritid. Totalt sett gir skiftet av transportmiddel tidsbesparelser verdt omkring 293 millioner euro.

Dette må imidlertid balanseres mot de ekstra kostnadene man får ved høyere motorsykkelbruk, hovedsakelig på grunn av forurensning og ulykker. Ulykkeskostnaden er beregnet til 49 millioner euro i løpet av den undersøkte perioden. Forfatteren peker imidlertid på at økningen i motorsykkelbruk ikke ble ledsaget av en dedikert MC-politikk fra regjerings side, og at det derfor er rom for store forbedringer, blant annet i samkjøringen mellom to og firehjuls kjøretøyer i trafikken.

Mens forurensningen fra MC-bruk øker i absolutte termer, er skiftet fra biler til motorsykler likevel fordelaktig fordi tohjulinger forbruker mindre drivstoff, forflytter seg raskere i trafikken, og fordi man ikke trenger tid til å lete etter en parkeringsplass når målet er nådd.

Tidsbesparelser (inkludert redusert kø og redusert press på offentlig transport) og reduserte brukskostnader veid opp mot ulykker og forurensning viser seg å gi en netto gevinst på hele 168 millioner kroner euro. Ikke dårlig, tatt i betraktning at ikke en eneste cent ble brukt av nasjonale eller lokale myndigheter for å fremme eller støtte bruk av tohjuling.

Klikk her for å få tilgang til studien The Unpredicted Use of Motorcycles: A Cost Benefit Analysis


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.