Motorsykler har færrest feil

I løpet av 2009 ble det i Sverige utført periodisk kontroll på 104 191 motorsykler. Hver tredje bil ble innkalt til etterkontroll, mens kun hver tiende motorsykkel ble innkalt til samme type etterkontroll. Motorsykkel er det kjøretøyet med minst feil. Tunge kjøretøyer viser seg å komme opp med de dårligste resultatene.

Den svenske bilprovningens statistikk finner du her. 

Det finnes ingen EU-direktiv som krever periodisk kontroll av motorsykler. I de andre nordiske landene, og mange andre land i Europa, behøver ikke motorsyklistene å fremstille kjøretøyet til kontroll. Spørsmålet om EU-regler for periodisk kontroll skal utvides til også å gjelde MC diskuteres nå heftig. Det er en fare for at et slikt regime kan bli innført som en konsekvens av det nye forslaget til Framework Regulation.

FEMA kjemper imot og anser at hvert medlemsland selv skal få avgjøre om man skal ha periodisk kontroll for MC. Det finnes nemlig omfattende statistikk (MAIDS) som forteller at tekniske feil på motorsykler er ulykkesårsak i bare 1% av ulykkene!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.