Motorsykler i god teknisk stand

Motorsyklister tar vare på syklene sine, sier Morgan Isacsson hos Bilprovningen.Motorsyklister tar vare på syklene sine, sier Morgan Isacsson hos Bilprovningen.I 2012 gjennomførte Bilprovningen ”EU-kontroll” på mer enn 113 000 motorsykler. Hele 78% av motorsyklene ble godkjent uten anmerkninger. Dette til tross for at hver fjerde motorsykkel i Sverige er mer enn 20 år gammel. - At motorsykler generelt sett er i god stand skyldes ikke bare kort årlig kjørelengde men også at motorsyklister tar vare på og vedlikeholder syklene sine, sier Morgan Isacsson hos Bilprovningen.  

BMW topper listen over sykler som blir godkjent uten anmerkninger (87%), tett fulgt av Yamaha og Honda. Når noen får anmerkninger handler det først og fremst om lys som ikke virker som det skal, slitt kjede/drev og slitte dekk. Innimellom kommer det sykler med alvorligere mangler som utslitte hjullager/styrelager eller utslitte støtdempere. Noen av de manglene som oppdages på den svenske ”EU-kontrollen” kan tilbakeføres til ulovlige modifiseringer som ikke kan godtas av trafikksikkerhetsmessige eller miljømessige hensyn.

Men hovedinntrykket fra Sverige er altså at et stort flertall av de kontrollerte motorsyklene passerer ut anmerkninger. Det er vel ingen grunn til å tro at dette ikke også skulle være tilfelle i Norge. Dermed får NMCU og samferdselsminister Marit Arnstad bekreftet sin oppfatning av at motorsykler bør unntas fra PKK fordi kostnadene ved innføring av et slikt tiltak ikke vil stå i forhold til trafikksikkerhetseffektene.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.