Motorsyklistene aksjonerer for å bli sett

I en undersøkelse gjennomført av Transportøkonomisk institutt ("Motorsyklers og mopeders synlighet"/TØI/1999) slås det fast at bilførerne blir tilkjent juridisk skyld i så mange som 8 av 10 ulykker av denne typen. Den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen. Dette gjelder særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene etter en lang vinter.

En kollisjon mellom en bil og en motorsykkel vil nesten alltid føre til alvorlige skader på MC-fører og passasjer. Det som bare blir blekkskader på en bil fører som regel alltid til at motorsyklisten havner på sykehus.

- Det medfører en livslang belastning å ha skadet eller drept et annet menneske i trafikken, og alle bilførere som er skyld i slike kollisjonsulykker angrer voldsomt i etterkant. Det er derfor ingen grunn til å tro at motorsykler blir kjørt ned med viten og vilje, sier Bent Ording, leder i NMCU. 

Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er "usynlige", men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger. Et godt eksempel på at dette stemmer er at bilførere nesten alltid ser en politimotorsykkel, mens de ofte overser andre motorsykler.  

- Den viktigste årsaken til at motorsyklistene ikke blir sett er nok kanskje at vi kjører små og lette kjøretøy som ikke oppleves som en trussel mot bilførerens egen sikkerhet, sier Bent Ording.  

Motorsyklistene tar selvfølgelig ansvar og forsøker å kompensere for andre trafikanters feilhandlinger ved å ta i bruk strategier for å unngå konflikter med bilførere som ikke overholder vikeplikten, men i følge TØIs rapport er det er aller mest og hent på å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne.  

Derfor arrangerer NMCU en stor SE OSS aksjon lørdag 24. april. Da vil tillitsvalgte og klubbmedlemmer stå på kjøpesentre og bensinstasjoner over hele landet og dele ut løpesedler og minne bilførere om at MC-folket nå er ute på veiene igjen. Flere steder vil tillitsvalgte også dele ut løpesedler når UP og Statens vegvesen har sine kontroller. 

Klubber som ønsker å delta i årets SE OSS aksjon kan ta kontakt med NMCU-kontoret, som vil sette klubben i kontakt med NMCU i vedkommende fylke. 

I forbindelse med SE OSS aksjonen har NMCU laget en egen kampanjefilm som vi har kalt "Insekter". Produksjonsselskapet sendte filmen til Ads of the World, et prestisjetungt nettsted for reklamebransjen. Filmen, som på engelsk heter "Bugs", ble den mest sette på Ads of the World i 2009, med nær 400.000 visninger på YouTube før den ble tatt vekk. Filmen ble også omtalt på mange blogg-sider og online MC magasin, blant annet på det prestisjetunge Hell for Leather Magazine.

 

Filmen ble i utgangspunktet produsert for å vises på de reklamefrie dagene på TV2 i påsken og pinsen. TV2 vegret seg imidlertid mot å sende filmen fordi de mente den var for "drøy". Etter avtale med TV2 klippet vil derfor filmen. Men, TV2 turde heller ikke sende den klippede versjonen før seint, seint på kvelden. TV2 vil imidlertid også sende filmen i pinsen - da forhåpentligvis på et litt mer gunstig tidspunkt.

Når NRK laget et innslag om den famøse dommen i Tønsberg tingrett brukte de "Insekter" for å illustrere saken. Her kan du se dette NRK innslaget.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.