Motorsyklistene i Drammen aksjonerer

På Nedre Torg på Bragernes i Drammen ble det våren 2008 laget ny parkeringsoppmerking for motorsykler og handikappbiler på det området som mange kaller for "Kubikken". Det ble i forbindelse med oppmerkingen gjort klart at det ikke skal være andre kjøretøyer, som trafikerer dette området.


I snart ett år har Erik Eriksson, leder i NMCU Buskerud, sammen med andre motorsyklister sett på at det stadig er ulovlig kjøring på "Kubikken". Gang på gang har saken med ubehørig trafikk på plassen vært tatt opp med lokale myndigheter, men uten resultat.

- To innkjøring forbudt skilt hindrer ikke bilistene å ta snarveien gjennom parkeringsområdet, sier Eriksson. Selv om området er regulert til parkering for handikappede og motorsykkelparkering er det få som ser ut til å bry seg. I tillegg skaper drosjene konflikter ved å benytte området som snarvei.
Problemet har vært tatt opp med politi, drosjenæring og kommune ved flere anledninger, uten at henvendelsene våre har blitt tatt seriøst.


Onsdag 17. juni var det nok. Da fikk Eriksson med seg tillitsvalgte i kretsen og medlemmer fra fire store klubber i Drammen til en aksjon på ”Kubikken”. Alle som svingte innom parkeringsplassen for en rask tur i banken, og eller bare benyttet området som snarvei, fikk overlevert en lapp med beskjed om at området er beregnet for parkering av handikappbiler og motorsykler.


- Ved å ta problemet direkte med bilistene håper vi å få en slutt på den ulovlige praksisen, avslutter Eriksson og takker samtlige som stilte opp på aksjonen.

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.