Motorsyklistene meldte inn flere veifeller i 2009

Til tross for at Stortinget har økt bevillingene til veivedlikehold med flere milliarder de siste årene ser det ikke ut til at vedlikeholdet har blitt bedre. Dette blir bekreftet i en rapport fra Riksrevisjonen som etterlyser bedre kontroll med at innholdet i de drift og vedlikeholdskontraktene Statens vegvesen har inngått med entreprenørene faktisk blir fulgt.

 

Øverst på lista over innmeldte veifeller troner fremdeles ødelagte veier, og det kom inn til sammen 59 meldinger om langsgående sprekker, tversgående humper og dype hull. Som nummer to på lista kom sand og grus i vegbanen med til sammen 29 meldinger. Deretter kom glatt veibane grunnet olje og dieselsøl med 23 meldinger.

 

Ikke uventet er det sendt i flest meldinger fra Akershus og Østfold, mens motorsyklistene i Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Finnmark tydeligvis har hatt lite å melde fra om.

 

Det er fortsatt er noen få meldinger som ikke følges opp som de burde, men alt i alt fungerer NMCUs veifelleskjema veldig bra. Gjennom et tett og oversiktlig kvalitetssikringssystem er vi rimelig sikre på at rett person i vegvesenet får rett beskjed, og NMCU vet at Statens vegvesen virkelig forsøker å få entreprenørene til å utbedre de innmeldte forholdene så raskt som mulig.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.