Motorsyklistene og EU: Tillitskrise?

Werner Kuhn, kristendemokrat fra Tykland, er saksordfører for PKK saken i Europaparlamentets transportkomité. Kuhn er en ivrig forkjemper for PKK og ignorerer FEMAs hendvendelser om å få legge fram motorsyklistenes syn på saken.Werner Kuhn, kristendemokrat fra Tykland, er saksordfører for PKK saken i Europaparlamentets transportkomité. Kuhn er en ivrig forkjemper for PKK og ignorerer FEMAs hendvendelser om å få legge fram motorsyklistenes syn på saken.Til tross for at hver eneste uavhengige undersøkelse understreker hvor liten effekt utvidet periodisk kjøretøykontroll (PKK) vil ha for trafikksikkerheten, til tross for at et samstemmig Europaråd (medlemsstatenes regjeringer) har avvist Kommisjonens forslag og til tross for sterk motstand blant motorsyklistene, med både underskriftsaksjoner og demonstrasjoner, jobber Europaparlamentet ufortrødent videre med forslaget. Det er nå grunn til å reise alvorlig tvil om de faktiske motivene til de ansvarlige i Kommisjonen og Europaparlamentet.

Helt fra starten av baserte Kommisjonen sitt forslag på grovt partiske tall levert av det private tysk selskapet DEKRA, som er blant de ledende selskapene på testmarkedet i Europa. Dette til tross for at alle uavhengige studier viser at teknisk svikt ved kjøretøy er en helt ubetydelig årsak til alvorlige trafikkulykker.

Nylig ble det avholdt en "offentlig høring" der kun folk som er tilhengere av periodisk kjøretøykontroll var invitert til å delta. Ingen uavhengige trafikksikkerhetseksperter fikk lov å gi uttrykk for sitt syn. Eneste unntaket var bilorganisasjonen FIA, som på saklig grunn slaktet det foreliggende forslaget.

Selv etter gjentatte purringer har saksordfører i Europaparlamentet, Werner Kuhn (selv tysk og ihuga forkjemper for utvidet PKK), fortsatt ikke svart på henvendelser fra FEMA, som jo selvfølgelig gjerne vil møte ham for å diskutere den andre siden av saken, nemlig hva forslaget vil få å si for borgerne i Europa. For forbrukerne handler dette nemlig om å kaste bort milliarder av euro, og utallige timer borte fra jobb, på et tiltak som vil ha en helt ubetydelig effekt på trafikksikkerheten. For å si det med vår egen samferdselsminister: Kommisjonens forslag mangler fullstendig proporsjonalitet.

FEMAs nyvalgte president, Frédéric Jorge, sier i en kommentar: - I den økonomiske situasjonen EU befinner seg i blir det helt uforståelig at en kostbar utvidelse av et tiltak med svært begrenset effekt skal gis så høy prioritet.

Både motorsyklister og andre trafikantgrupper begynner nå å stille spørsmål ved om beslutningsprosessen i denne saken er demokratisk og objektiv. Flere stiller også spørsmålstegn ved saksordfører Kuhns uavhengighet. Det er ikke første gang EU blir anklaget for å sette kommersielle interesser foran sine egne borgeres interesser.

FEMA vil fortsette å ”bombe” de folkevalgte i Europaparlamentet med objektive fakta og uavhengige studier som beviser at teknisk svikt ved kjøretøyet ikke på noen måte utgjør et trafikksikkerhetsproblem for motorsykler. FEMA insisterer på at prinsippene om nærhet i beslutningsprosesser og proporsjonalitet i tiltak må respekteres.

Sunn fornuft må seire, slik at denne saken ikke blir nok et symbol på et autokratisk EU som gir etter for økonomisk press snarere enn å ivareta egne borgeres ønsker og behov. Det er nå opp til Europaparlamentet, og spesielt saksordfører Kuhn, å gjøre de rette valgene …


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.