Motorsyklistene tapte PKK-saken i EU-parlamentet

FEMA folk i Strasbourg: Chris Hodder (BMF/UK), Eric Thiollier (FFMC/France), Morten Hansen (NMCU/Norway) og Dolf Willinger (MAG Netherlands) FOTO: Mathieu Gregory MOTO MAGFEMA folk i Strasbourg: Chris Hodder (BMF/UK), Eric Thiollier (FFMC/France), Morten Hansen (NMCU/Norway) og Dolf Willinger (MAG Netherlands) FOTO: Mathieu Gregory MOTO MAG

Tung intern lobbying fra de Grønne og Socialsts & Democrates gjorde at motorsyklistene tapte slaget om PKK i EU-parlamentet i Strasbourg i går. I debatten forut for avstemmingen gjorde talere fra de to nevnte partigrupperingene at ordskiftet ble preget av følelser og negative myter om motorsyklister, i stedet for fakta.

Gang på gang ble det gjentatt at teknisk svikt var en viktig årsak til motorsykkelulykker og at det ville være uansvarlig å ikke innføre PKK for MC og moped. Talerne durte i vei om at "motorsyklister er en høyrisikogruppe og alle midler må tas i bruk for å redusere ulykkene".

Innimellom kom det talere som forsøkte å si at alle uavhengige studier viser at teknisk svik er en ubetydelig ulykkesårsak og at innføring av PKK ikke ville ha noen vesentlig betydning for sikkerheten - kun være nok en økonomisk belastning for borgerne i de delene av Europa som er hardest rammet av den økonomiske krisen. EU påstår at alle lover som vedtas i unionen skal være basert på fakta og kost/nytte analyser. FEMA har vært i kontakt med hver eneste av de 754 parlamentsmedlemmene og forsikret seg om at de har fakta i saken. Derfor var det forstemmende å høre at så mange hadde valgt å se bort fra fakta og heller basere argumentene sine på følelser og personlige statistikk.

Men, løpet er ikke kjørt. Ministerrådet er motstander av å inkludere MC og moped og endringsforslaget fra Socialists & Democrates og de Grønne fikk et flertall på bare 32 stemmer. Dermed går EU-parlamentet inn i forhandlingene med Ministerrådet og Kommisjonen med en veldig svak posisjon. Disse tre-partsforhandlingen (Trialogue) starter i september og er siste runde i saken. FEMA har dermed sommeren på seg til å ta en alvorsprat med de Grønne og Socialists & Democrates.

NMCUs Morten Hansen var tilstede i Strasbourg sammen med andre representanter fra FEMA. Mortens kommentar etter avstemmingen var: - Dette var et nederlag for FEMAs redelige argumenter. Samtidig var flertallet så lite at resultatet ikke kan karakteriseres som noen seier for Kommisjonens forslag. 

 

 

 

 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.