Motorsyklister er sikkerhetsbevisste!

Holdningsundersøkelsen ble gjort blant 2000 svenske MC-eiere og er et samarbeid mellom SMC (NMCUs søsterorganisasjon) og NTF (Trygg trafikks søsterorganisasjon). Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på en stor transportkonferanse i Linköping i går og vakte stor interesse. Undersøkelsen viser nemlig at motorsyklister er svært bevisste på egen sikkerhet.

Motorsyklistenes oppfatninger om hva som er de mest effektive trafikksikkerhetstiltakene skiller seg imidlertid noe ut i forhold til andre trafikanter. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr er et tiltak som rangeres høyt. Nesten alle de spurte motorsyklistene bruker alltid heldekkende kjøreutstyr, selv om loven kun krever hjelm. Omkring 60 % bruker alltid separat ryggskinne. En drøy fjerdedel har en motorsykkel med ABS bremser, men over 80 % sier at de kommer til å gå for ABS ved kjøp av neste sykkel. Over halvparten har deltatt på frivillig førerutviklingskurs en eller flere ganger.

- Resultatet er positivt og viser tydelig at motorsyklister er bevisste på egen sikkerhet og tar grep for å minske risikoen for å havne i en ulykke, sier Maria Nordqvist fra SMC. Motorsyklistene har for eksempel bedre holdninger enn bilister når det gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand. Færre motorsyklister har kjørt når man har drukket alkohol eller anvendt rusmidler, og færre har kjørt dagen derpå eller sittet på med noen som har vært påvirket.

- Når det gjelder hastighet har imidlertid motorsyklistene dårligere holdninger sammenliknet med bilistene, sier Nils Petter Gregersen, fra NTF. Undersøkelsen viser også at motorsyklister ikke ser på nedsatte fartsgrenser som et særlig viktig sikkerhetstiltak. I stedet tar motorsyklistene frem andre tiltak som for eksempel Se Oss kampanjer og bedre vegvedlikehold.

Et bemerkelsesverdig resultat fra undersøkelsen er hvor motorsyklister henter kunnskap og kompetanse om sikkerhet. Informasjon og utdanningen innenfor egne rekker utgjør ti av de tolv høyest rangerte faktorene. Svenske motorsyklister sier at det aller viktigst er dialogen med MC-kompiser, fulgt av informasjon fra SMC og trafikkskoler. Nederst på lista kommer informasjon fra myndigheter og bransje.

- Jeg er ikke overrasket, sier Maria Nordqvist, SMC har arbeidet med sikkerhetsspørsmål for motorsyklister i over 40 år og har lang erfaring. Som motorsyklist velger man å ta til seg erfaring og kunnskap fra eksperter, og ekspertene på MC-sikkerhet er jo andre motorsyklister.

For å kunne få sammenliknbare data har NMCU og Trygg trafikk bestemt seg for å gjennomføre eksakt samme undersøkelse blant norske motorsyklister. NMCU holder nå på å utforme den norske versjonen og vi vil komme tilbake så snart undersøkelsen er operativ på nettet.

Her kan du lese rapporten fra den svenske studien


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.