Motorsyklister er velgere

Stortingsvalget i høst kan komme til å bli et meget spennende valg med klare politiske fronter. Et slikt scenario betyr økt konkurranse om velgerne, hvilket igjen betyr at de politiske partiene vil være mer lydhøre overfor interessegrupper i samfunnet.

 

- NMCU nyter faglig respekt blant politikere og byråkrater. Vi har et rykte på oss for å være tøffe, men konstruktive i forhandlinger - og vi bruker aldri "sutring" som arbeidsmetode. Dette gir NMCU et godt grunnlag for å få satt noen viktige MC-saker på den politiske dagsordenen i valgkampen, sier Hans Vestre, leder i NMCU.

Les mer hos MC24


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.