Nasjonal Motordag 12. juni

Bilorganisasjonen AMCAR har, med bakgrunn i forslag fremmet av medlem Erling Storstrøm på organisasjonens Klubb- og medlemsforum i 2009, tatt initiativ til en Nasjonal Motordag i Norge. AMCAR mener det blir viktigere og viktigere at de som har en motor- og kjøretøyhobby står sammen om en synliggjøring av hobbyen ovenfor omverdenen.

 

Det er en stor og mangfoldig interesse for motor og motorhistorie i vårt land, skriver organisasjonen. Det antydes at så mange som 400.000 nordmenn kan ha en fritidsaktivitet som er ”motorisert”, men for mange er den lite synlig. Og det ønsker AMCAR å gjøre noe med. Organisasjonen tar derfor initiativ til at den andre lørdagen i juni hvert år skal etableres som en Nasjonal Motordag i Norge.

 

Sverige har hatt sin ”motordag” i flere år, og nå tar altså AMCAR initiativ til at Norge skal få sin. 12. juni er datoen for Nasjonal Motordag i Norge i 2010.

 

Organisasjonen ønsker at selve markeringen av dagen skal foregå på den måten at alle organisasjoner, klubber, lag og foreninger som har en hobby relatert til motor skal gjøre en lokal aktivitet den 12. juni.

 

Om det dreier seg om en veteranvognmønstring, en amcarcruising, et motorsykkeltreff, en bilutstilling, et båttreff eller en åpen dag på museet, i småflyhangaren, i klubbhuset eller på motorbanen spiller ingen rolle. Hovedpoenget er at man på Nasjonal Motordag tar hobbyen sin ut i lyset, om man er tilsluttet en klubb eller ikke, slik at andre får se den.

 

Det store mangfoldet som finnes av motorhobby i vårt land drives i stor grad på dugnad og frivillighet. AMCAR mener at det foregår masse samfunnsnyttig arbeid innenfor motorhobbyen. Ikke minst representerer motorhobbyen et alternativ til de som ikke passer inn i det tradisjonelle ”kultur- og organisasjonslivet” vi har i Norge.

 

Det pekes videre på at motorkulturen kanskje er den største organiserte aktiviteten, både blant unge voksne og de aller eldste. Det er definitivt en kultur der unge, voksne og gamle møtes og utfører hobbyen sammen. Det er unikt for motorkulturen. Og innenfor motorkulturen finnes ingen ”reservebenk”, som i fotball eller andre lagidretter. Her får alle med interesse være med. Og sist, men ikke minst, mange klubber gjør noe for å ivareta den norske kulturhistorien som også inkluderer mekanikk og motor.

 

AMCAR legger ikke skjul på at man kunne tenke seg å benytte den nasjonale motordagen for å samle inn penger til et Nasjonalt Motormuseum. De mener Norge mangler dette og sender herved oppfordringen til politikerne for å bringe temaet opp på dagsorden. For som AMCAR sier; det er masse motorkultur-historie i Norge. Og i tillegg bygges det mange fine ”kunstverk på hjul” som hadde fortjent en bedre skjebne enn å støve ned i en privat garasje.

 

Organisasjonen håper at så mange som mulig vil ta turen ut enten for å se – eller å bli sett – på den nasjonale motordagen den 12. juni. Og organisasjonen håper at både lokal- og rikspolitikere samt media vil sette av litt tid denne dagen for å delta på et av de mange motorarrangementene som finner sted rundt om i Norge denne dagen.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.