Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

År: 
2014

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet,
Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner.
I tillegg har 19 interesseorganisasjoner gitt innspill til planen.
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.