NFSOK på offensiven

Den 29. august 2009 ble representanter fra det norske byggemiljøet samlet på et felles NFSOK- møte i Trondheim. Målet med møtet var å rekonstituere NFSOK, samt legge en strategi for arbeidet videre overfor myndigheter og andre involverte.

 

NFSOK har siden 1981 arbeidet for å tilrettelegge for ombygging og oppbygging av kjøretøyer i Norge, og da primært for motorsykler. De siste 11 årene har NFSOK samarbeidet tett med NMCU (Norsk Motorcykkel Union). Samarbeidet har blant annet resultert i endringer i kjøretøyforskriften kapittel 7, angående ombygging av motorsykler. Dette medfører at vi i Norge har noen av de mest liberale ombyggingsreglene for motorsykler i hele Europa. For bil derimot er dette slett ikke tilfelle. Her ligger vi langt bak andre land vi kan sammenligne oss med i Europa.

 

Den siste tiden har derimot tunge skyer preget horisonten… det ene EU-direktivet etter det andre har ført til økte begrensninger i forhold til vår frihet til å utfolde oss med våre kjøretøy. Akkurat nå er det den såkalte Rammeforordningen (Framework Regulation) som er mest problematisk, fordi den har forslag om så strenge "anti-tukle" regler at det kan sette en stopper for en hver endring av kjøretøyer dersom forordningen blir vedtatt. FEMA kjemper selvfølgelig i mot med nebb og klør, men vi kan tape!

Et nasjonalt regelverk som ivaretar våre interesser er derfor meget essensielt dersom vi skal fortsette å lage og bruke våre kunstverk på to, tre og fire hjul. NFSOK har derfor rekonstituert seg for å møte de nye utfordringene.

 

For å være best mulig rustet til oppgavene har NFSOK knyttet tettere bånd med flere organisasjoner som deler vår interesse for spesielle og ombygde kjøretøyer. I tillegg til NMCU har både ACCN (American Car Club Norway), bedre kjent som AMCAR, og H-DOCN (Harley-Davidson Owners Club Norway) blitt viktige støttespillere i arbeidet videre. AMCAR har i alle år jobbet for å bedre vilkårene for ombygging av bil og også jobbet for et nasjonalt regelverk for amatørbygde- og entusiast kjøretøy.

 

Disse organisasjonene vil bidra til alt fra politisk, teknisk, juridisk og organisatorisk kompetanse, samt økonomisk støtte. Både AMCAR og H-DOCN er representert i det nye NFSOK-styret. I følge Robert E. Frøyset,  nyvalgt formann i NFSOK, er målsetningen til organisasjonen å favne alle typer spesielle kjøretøy i Norge. Da snakker vi ikke bare om Hot-Rods, choppere og lange gafler, men alt fra elektriske biler og MC til for eksempel spesialtilpassede kjøretøy for handikappede. For å få til dette må NFSOK samarbeide nært med de som sitter på aktuell kompetanse innenfor de forskjellige typer kjøretøy. Dette vil være en omfattende oppgave i fremtiden.

 

NFSOK jobber også med planer om å samarbeide med både SFRO (Svenske Fordonsbyggares Riksorganisation) og finske MMAF (Modified Motorcycle Association of Finland). Målet er å få til en forhåndsgodkjenningsprosess som håndteres av NFSOK sine egne besiktigelsesmenn, på lik linje med den svenske modellen. Altså i tillegg til ombygging også kunne bygge opp kjøretøy fra bunnen av med et nasjonalt regelverk tilpasset dette.. Denne modellen har vært praktisert i Sverige med gode resultater i over 25 år. Mer informasjon om NFSOK og arbeidet fremover finner du på www.nfsok.no


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.