NMCU krets i Rogaland

NMCU har hatt kretsstyrer i Rogaland tre ganger tidligere, men disse har av ulike årsaker blitt lagt ned. Rogaland er et fylke med stor motorsykkeltetthet og et klima som gjør at mange kjører hele året. Rogaland er et viktig motorsykkelfylke, og NMCU burde selvfølgelig være representert der!

Derfor inviteres alle medlemmer i Rogaland til et møte om gjenopprettelse av NMCU-krets i fylket. Møtet finner sted onsdag 16. november, kl.19.00 på klubbhuset til Jæren Motorsykkelklubb på Bryne. Adressen dit er Vardheiveien 59.

Møtet den 16. november vil starte med at NMCUs generalsekretær Morten Hansen presenterer de viktigste sakene organisasjonen jobber med for tiden. Daglig leder Wenche Jordfald vil så orientere om hva det innebærer å drive en NMCU krets, før Morten Hansen avslutter med å si noen ord om MC-Forum, det viktige samarbeidsforumet som nå opprettes i flere og flere fylker. Målet med møtet er å få på bena et interimstyre som kan drive NMCU Rogaland fram til et formelt kretsårsmøte i januar neste år.

Alle er hjertelig velkommen til møtet hos Jæren Motorsykkelklubb den 16. november. Også de som absolutt ikke har lyst til å bli valgt inn i et kretsstyret, men bare er interessert i å høre mer om NMCUs arbeid. Har du spørsmål, så ikke nøl med å ta kontakt med NMCU-kontoret på telefon 90837374.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.