NMCU presenterte Full Kontroll for EU

Aline Delhaye, generalsekretær i FEMA, orienterer om neste aktivitet (foto: Wim Taal)Aline Delhaye, generalsekretær i FEMA, orienterer om neste aktivitet (foto: Wim Taal)4. april hadde EU-kommisjonens Trafikksikkerhetsenhet invitert seg selv til en hel dag med FEMA på Zolder Race Circuit for å lære mer om motorsykler. Den 25 personer store gruppen fikk prøvesitte ulike sykler og velge seg sin favortittsykkel. De kommisjonsansatte fikk også selv sitte i en bil for selv å se hvor lett motorsykler blir gjemt i blindsonene og erfarne MC-instruktører demonstrerte hvordan en motorsykkel styrer og bremser.

MC-organisasjoner fra ulike land holdt innledninger om motorsykkelmiljøets egne egne tiltak og kampanjer. Blant disse var NMCU, som presenterte Full Kontroll prosjektet og hvordan Full Kontroll hadde påvirket MC-opplæringen i Norge.

Etter presentasjonene sa de aller fleste sa ja til sitte på med en motorsykkel en runde i omgivelsene rundt byen Zolder. De kommisjonsansatte fikk også selv anledning til å prøvekjøre en automatmoped, under kyndig ledelse av instruktørene.

I bussen tilbake til Brussel ga EU-byråkratene uttrykk for at de hadde lært en masse, og at de satt igjen med et annet inntrykk av motorsyklistene enn før arrangementet. Og da er jo hensikten oppnådd!

Morten Hansen fra NMCU presenterer Full Kontroll prosjektet for EU-kommisjonens Trafikksikkerhetsenhet (foto: Wim Taal)Morten Hansen fra NMCU presenterer Full Kontroll prosjektet for EU-kommisjonens Trafikksikkerhetsenhet (foto: Wim Taal)


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.