NMCUs leder, Hans Petter Strifeldt skrev i seneste nummer av MC-bladet:
– Jeg ber deg som medlem om å komme på årsmøtet i Åmli i Aust-Agder 2. september. Fordi:Regnskapets time er kommet.

Det sittende sentralstyret skal på årsmøtet presentere om målsettingene om medlemsvekst er blitt nådd. Det var det vi ble valgt på, og det er det vi skal måles på. Fordi NMCU har avvikende regnskapsår, slutter driftsåret 2016/2017 allerede 30. juni. 

Når dette skrives, er det enda noen dager til den datoen, og vi teller spent hvert eneste nye medlem frem til midnatt til 1. juli. Det endelige resultatet blir presentert på årsmøtet. Kretsene har i løpet av sesongstarten gjort en uovertruffen jobb med å dra lasset. Under kretskonferansen i februar, satte de seg aktivitetsmål som er blitt gjennomført i nær sagt alle kretsene. Vi har sett en fornyet styrke og tilstedeværelse i kretsapparatet, og kretsene vil utvilsomt spille en viktig rolle i fremtidens NMCU. Og det er fremtidens NMCU vi skal snakke om i september. Selv går jeg av som leder på årsmøtet, og enkelte andre i sentralstyret sier også takk for denne gang.

Men også vår svært kompetente generalsekretær gjennom snart en generasjon, Morten Hansen, gjennomfører sitt siste årsmøte før han pensjonerer seg i løpet av høsten. Hans kompetanse, gjennomføringskraft og kontaktnett tar det tid å erstatte, selv om organisasjonen er i gang med det gjennom nyansettelser. Morten har alltid sett på seg selv som en tillitsvalgt som, fordi han jobber for NMCU døgnet rundt, har måttet få dekket noen av sine leveutgifter av organisasjonen. Normalt ville dette bli kalt “lønn”, men med respekt å melde er den så lav at vi ikke kan forvente at andre og nye ansatte i NMCU skal akseptere samme vilkår for samme kvalitetsjobb.

Samtidig, i arbeidet med å rekruttere flere medlemmer, har sentralstyret sett at organisasjonen driftes på et økonomisk sparebluss. Selv om det går rundt, og vi har brukbare reserver, finnes det få eller ingen midler til å markedsføre oss. Vi har alltid stolt på at NMCUs resultater har talt for seg selv – men sånn er det ikke lenger, og det må vi ta konsekvensene av når vi skal planlegge for fremtiden. I sum gjør dette at sentralstyret på kommende årsmøte presenterer noen forslag hva gjelder økonomi og organisasjon som vi må drøfte grundig sammen. Vi må rigge organisasjonen for endringene som ufravikelig er rett rundt hjørnet. I disse endringene ligger det også nye muligheter. Men vi må gjøre de rette veivalgene nå, og vår påtroppende leder og dennes sentralstyre trenger dine meninger og stemme for å få styrefart. Jeg tar ikke for hardt i når jeg sier at NMCU står ved en av de viktigste korsveiene i vår over 40 år lange historie.

NMCU ber ikke om mye fra deg som medlem, men akkurat denne gang ber jeg deg komme på årsmøtet. Denne gang handler det om NMCUs fremtid.

DEL