NMCUs årsmøte 2014

NMCUs årsmøte i 2014 blir avholdt i det flotte klubbhuset til Stjørdal MCNMCUs årsmøte i 2014 blir avholdt i det flotte klubbhuset til Stjørdal MCÅrsmøtet

For fjerde gang i historien skal vi til Stjørdal. Årsmøtet, som er nummer 42 i rekken, blir avholdt lørdag 6. september på klubbhuset til Stjørdal MC. Vi starter som vanlig presis kl. 13.00. Påmelding fra kl. 12.30. Årsmøtet pleier å vare til ca. kl. 18.00. Det er mulig å kjøpe seg noe lett å spise og drikke i klubbkiosken på forhånd og underveis. Middag kl.19.00 i underetasjen som sist. Party kl.20.00 i storsalen, eller der gjestene måtte finne seg mest hjemme. Stort campingareal med dusjanlegg tilgjengelig. I tillegg er det mange innendørs overnattingstilbud i området, både hoteller og campinghytter.Har du en sak du vil at årsmøtet skal behandle må den sendes skriftlig til NMCU-kontoret innen lørdag 9. august. Det samme gjelder søkere som ønsker å arrangere Norgestreffet i 2016. Påmelding til årsmøtet skjer hos NMCU på tlf. 90706127 eller på epost til wenche@nmcu.org. Det går også an å sende påmeldingsskjemaet per post eller til faksnummer 69240809. For å få årsmøtepapirene tilsendt må påmeldingen være oss i hende innen 23. august. Vi ønsker alle NMCUs medlemmer hjertelig velkommen! Husk at i NMCU har ett medlem én stemme. Derfor utgjør din stemme en stor forskjell. 

Norgestreffet 2016

Det 50. Norgestreffet vil arrangeres med dunder og brak i Sandnes i Rogaland fra 3-5 juli 2015. Men hvor skal det 51. Norgestreffet arrangeres i 2016? Og med hvilken klubb som arrangør? Ja, det vet vi først etter årsmøtet i Stjørdal.I følge Regelverk for Norgestreff  bør Norgestreffet arrangeres andre helg i juli, men det er likevel mulig å søke om å få treffet på et annet tidspunkt. Klubber som vil søke om å få arrangementet i 2016 må sende skriftlig søknad til NMCU-kontoret innen 9. august, slik at søknaden kan behandles på årsmøtet. Bruk postadresse NMCU, Boks 351, 1502 Moss eller send søknaden på epost til wenche@nmcu.org Søknaden må inneholde opplysninger om søkerklubben(e), erfaringer fra tidligere arrangementer, treffsted og dato. Den bør også inneholde utkast til program og bekreftelse på at arrangementet forholder seg til Regelverk for Norgestreff. Dette regleverket kan lastes ned fra NMCUs webside (finnes under Om NMCU). Det er NMCUs årsmøte som avgjør hvem som får tildelt Norgestreffet. Derfor er det viktig at den som søker selv møter på årsmøtet og presenterer søknaden. Kom gjerne med en PowerPoint presentasjon. Så er resten opp til årsmøtedeltagerne.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.