NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013-2023

I forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 ligger det en stor utfordring for NMCU og motorsyklistene. Vegmyndighetene setter nemlig et uhyre ambisiøst trafikksikkerhetsmål for det neste tiåret og sier at det i 2023 bare skal være 100 drepte i trafikken i Norge. Motorsyklistene selv har tatt ansvar og gjennom de siste 30 årene fått til en formidabel reduksjon i risikoen ved å kjøre MC. Men det er fremdeles et faktum at motorsyklister er en ubeskyttet trafikantgruppe med høyere risiko for å bli skadd i en uønsket hendelse i trafikken enn bilførere.

 

Motorsykkelkjøring aldri blir helt risikofritt - uansett hvor flinke motorsyklistene blir, hvor tilpasset infrastrukturen er og hvor sikre kjøretøyene blir. Men det finnes et potensial for forbedringer og NMCU har identifisert de viktigste, konkrete tiltakene vi mener kan føre til færre drepte og skadde motorsyklister og mopedførere. På listen finnes både det vi motorsyklister selv skal bidra med og det vi krever av myndigheter og bransje. Tiltakene er organisert etter EUs prinsipp om fordeling av ansvar mellom fører, infrastruktur og kjøretøy.

 

Her kan du laste ned NMCUs trafikksikkerhetsstrategi 2013-2023


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.