Nord-Trøndelag: Halsøenkrysset i Stjørdal blir strukturfrest

I år, som i fjor har NMCU i løpet av MC-sesongen fått beskjed om mange uhell i Halsøenkrysset, rundkjøringen E6-E14 i Stjørdal. 

NMCU sendte i september et brev til Statens vegvesen og påpekte forholdet. NMCU mener et godt tiltak vil være å strukturfrese rundkjøringen. Dette for å bedre friksjonen i dekket slik at vann og skitt forsvinner raskere ned under det øverste laget. Det vil også gi en raskere opptørking av veibanen.Statens vegvesen har vurdert NMCUs henvendelse, og bifalt vårt forslag til tiltak. Statens vegvesen har sendt bestilling på strukturfresing av Halsøenkrysset. NMCU vil rette en stor takk til Statens vegvesen for rask saksbehandling og handlingskraft.  


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.