Nordisk utspill om MC-sikkerhet sendt til samferdselsministeren

MC-organisasjonene i Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island har i dag sendt et felles trafikksikkerhetsdokument til sine respektive samferdselsministere. I dokumentet presenteres konkrete forslag til tiltak for å bedre sikkerheten for de nordisk motorsyklistene gjennom et tettere samarbeid over landegrensene.

Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) ble dannet midt på 70-tallet som en reaksjon på trusler om kraftige begrensninger i motorsyklenes motorvolum og motoreffekt. NMR har i dag ca. 150 000 medlemmer i syv nasjonale MC-organisasjoner og representerer 850 000 motorsyklister i Norden.

Motorsyklister er en ubeskyttet trafikantgruppe og NMR etterlyser i sitt utspill en felles holdning hos de nordiske samferdselsmyndighetene til hvordan sikkerheten til motorsyklister og mopedførere kan bedres. NMR kommer i sitt utspill med helt konkrete forslag til tiltak på områder som ekstrematferd, vegvedlikehold, trafikkstyring, rekkverk, føreropplæring, synbarhet og kjøretøysikkerhet.

De nordiske landene er små og ligger i utkanten av Europa. I og med at de aller fleste lover og regler om motorsykkel kommer fra EU, mener NMR at et tettere nordisk samarbeid vil kunne styrke vår innflytelse på de beslutningene som tas i Brussel. Dessuten vil et tettere nordisk samarbeid om forskning og utvikling på området MC-sikkerhet kunne spare både liv og penger. 

- Tiden var moden for et felles nordisk utspill om MC-sikkerhet, sier Tor-Arne Ljunggren, leder i Norsk Motorcykkel Union (NMCU). Vi håper selvsagt at samferdselsminister Marit Arnstad er positivt innstilt til NMRs forslag til tiltak. Et tettere nordisk samarbeid på dette området vil nemlig raskt kunne føre til helt konkrete forbedringer for motorsyklistene. 

Her kan du hente NMRs policydokument om MC-sikkerhet

 

Organisasjonene i NMR er:

BLS Sniglar, Island www.sniglar.is 

Danske MotorCyklister (DMC), Danmark www.dmc-org.dk 

MC Touring Club (MCTC), Danmark www.mctouringclub.dk 

Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Norge www.nmcu.org 

Moottoripyöräkerho 69 (MP 69), Finland www.mp69.fi 

Suomen Motoristit r.y (SMOTO), Finland www.smoto.fi 

Sveriges MotorCyklister (SMC), Sverige www.svmc.se
 

Vegtilsynet har et oppslag om saken på sine websider


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.